10 successen uit 2018

2018 was een jaar waarin we, dankzij onze leden en donaties en giften, weer veel voor elkaar kregen en daar zijn we blij mee. De Dierenbescherming heeft voor tienduizenden dieren het verschil kunnen maken. Graag blikken we met je terug op tien bijzondere successen.
10 successen uit 2018

19.000 asieldieren onderdak

In het jaar 2018 verzorgden we ruim 19.000 dieren in onze dierenopvangcentra. Daarvan vond ongeveer 80% een baasje. Met onze Geef om mij-campagne hebben we deze zomer extra aandacht gevraagd voor de duizenden kittens die jaarlijks bij ons binnenstromen. We hebben daardoor tijdens de zomermaanden 2652 kittens op kunnen vangen. Half november stond de teller zelfs op 3630 kittens! Fijn dat al deze dieren een thuis hebben gevonden. Ben jij ook nog op zoek naar een huisdier? Ga naar www.ikzoekbaas.nl en maak nóg een huisdier blij!

9000 inspecties

Onze Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft het afgelopen jaar 9000 inspecties uitgevoerd. Tijdens die inspecties kwamen onze inspecteurs nog véél meer dieren tegen, omdat we veel te maken hadden met groepen dieren. Zo namen de LID en de dierenpolitie begin november 30 verwaarloosde dieren in beslag. Een ander voorbeeld vond plaats in september. De LID haalde 20 roofvogels uit een woning in Breda. Wil je een beter beeld krijgen van wat onze inspecteurs zoal doen? In het televisieprogramma In Overtreding volg je onze inspecteurs Jan, Eduard, Nadine en Ed.


76.000 ambulanceritten

Dankzij de steun van onze leden en donateurs konden onze dierenambulances ruim 76.000 ritten rijden en daardoor duizenden dieren helpen. Een aantal van onze dierenambulances was dringend aan vervanging toe. Gelukkig konden we 14 nieuwe ambulances aanschaffen waarmee we veilig en effectief aan de slag konden.


Snavelkappen verboden

Sinds 1 januari 2019 is snavelkappen ècht verboden. De sector had wederom om uitstel gevraagd, maar minister Carola Schouten ging hier gelukkig niet mee akkoord. De Dierenbescherming heeft jarenlang voor een verbod geknokt. Feitelijk is dat er al sinds 1996 (!), maar de pluimveesector kreeg de gelegenheid om technische en economisch haalbare alternatieven te ontwikkelen. Aanvankelijk gold de ontheffing voor vijf jaar, maar deze is sindsdien keer op keer verlengd. Nu is het eindelijk zover: er mogen geen snavels meer gekapt worden.

Palingleed aan banden gelegd

Per juli 2018 is in de Wet dieren vastgelegd dat wild gevangen en gekweekte paling voorafgaand aan het doden moeten worden bedwelmd. Op ons aandringen wordt geen uitzondering gemaakt voor kleine, ambachtelijke palingrokerijen en moeten ook zij voldoen aan verplichte bedwelming. De paling wordt zodoende een langzame, zeer pijnlijke dood bespaard. Voorheen werden ze onverdoofd in een zoutbad of ijswater met zout gelegd.

Couperen paardenstaarten aangepakt

Ondanks dat couperen sinds 2001 verboden is, mochten gecoupeerde paarden nog wel verschijnen op keuringen en tentoonstellingen. Fokkers lieten hun paarden in het buitenland couperen. Vanaf 2020 mogen gecoupeerde paarden helemaal niet meer op tentoonstellingen verschijnen.


Honderden besmeurde zwanen gered

In juni voer een tankschip tegen de steiger in de Derde Petroleumhaven in Rotterdam, waardoor 220 ton stookolie in het water terecht kwam. Honderden zwanen raakten besmeurd met olie. In samenwerking met Rijkswaterstaat en allerlei hulpinstanties hebben we de zwanen gevangen, zijn ze gereinigd en later weer vrijgelaten.


Wetsvoorstel zelfstandig houdverbod

Dit wetsvoorstel moet het voor een rechter mogelijk maken om in gevallen van ernstige dierenmishandeling en/of -verwaarlozing, de dader te verbieden voor een bepaalde periode dieren in zijn/haar bezit te hebben. We zijn ook blij dat de maximale termijn van deze straf van 5 in een eerder concept, naar in ieder geval 10 jaar gaat. We dringen al decennia lang aan op een zelfstandig houdverbod. Lees er hier meer over.

Succesvol keurmerk

Supermarkten verkochten voor een recordbedrag van 1,5 miljard euro aan producten met het Beter Leven keurmerk. Het gaat goed met het keurmerk van de Dierenbescherming en dat betekent dat steeds meer dieren daadwerkelijk een beter leven krijgen. Het Beter Leven keurmerk is zelfs het snelst groeiende keurmerk in Nederland.

Ik Zoek Baas Website van het jaar 2018

Het asieldierenplatform 'Ik Zoek Baas' mag zich, net als vorig jaar, Beste website van het Jaar in de categorie Goede Doelen noemen! ‘Website van het Jaar’ is de grootste online publieksprijs die wordt uitgereikt aan de beste en populairste website van Nederland. Lees hier meer over deze mooie benoeming.


Een jaar om trots op te zijn

De Dierenbescherming wil zoveel mogelijk dieren helpen en ook in 2019 gaan we daar weer helemaal voor. In 2018 hebben we, mede dankzij jouw steun, veel bereikt en daar zijn we best trots op! Meer resultaten bekijken? Ga naar www.dierenbescherming.nl/resultaten.