14 katten en 2 honden weggehaald bij eigenaar

14 verwaarloosde katten en 2 verwaarloosde honden zijn op 13 mei door een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) met de dierenpolitie weggehaald uit een woning in Hippolytushoef. Na diverse waarschuwingen aan het adres van de eigenaar om de leefomgeving van de dieren te verbeteren, was de situatie nog steeds schrijnend.

In april ging een agent van de dierenpolitie samen met een inspecteur van de LID af op een melding over een aantal verwaarloosde honden en katten. Bij aankomst zagen de inspecteurs inderdaad meerdere dieren die duidelijk niet goed verzorgd werden. De kattenbakken in het huis waren sterk vervuild, de woonkamer was erg vervuild en er lag op meerdere plekken ontlasting. Ook leek een van de honden een flinke zwelling bij zijn bek te hebben.

De eigenaar van de dieren kreeg de opdracht de situatie te verbeteren en zo snel mogelijk een bezoek te brengen aan een dierenarts. Tijdens een hercontrole bleek echter dat de situatie onveranderd was. Er lag weer ontlasting op de vloer van de woning en het huis rook naar urine. Wel was de eigenaar met de hond naar de dierenarts geweest. Omdat de situatie verder niet verbeterd was sinds de vorige controle, zijn alle aanwezige dieren in opdracht van RVO.nl* in bewaring genomen.

Toen de eigenaar hoorde dat de dieren zouden worden meegenomen, reageerde ze erg agressief en probeerde de LID-inspecteur aan te vallen. Aanwezige agenten hielden de vrouw vervolgens aan. De katten en honden zijn overgebracht naar een veilig adres waar zij de nodige zorg zullen krijgen.

*De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en ziet onder andere toe op de naleving van de Wet Dieren. Bij constatering van overtredingen kan deze dienst onder bestuursdwang maatregelen opleggen om de situatie van de dieren te verbeteren en/of de dieren in bewaring te laten nemen. Het Openbaar Ministerie bepaalt in iedere zaak of de betrokkene een strafbeschikking krijgt – vaak een boete – of dat de zaak voor de rechter zal worden gebracht.