15 katten en een hond in bewaring genomen

Jan Smit, inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), heeft dinsdag 31 mei op een adres in de provincie Friesland 15 katten en een hond in bewaring moeten nemen. De dieren zaten in een zwaar vervuilde woning en onder de vlooien. De eigenaren is de kans geboden de situatie binnen een afgesproken, korte termijn zelf aan te pakken, maar die hebben hier geen gebruik van gemaakt.

De actie werd uitgevoerd in opdracht van de overheidsdienst RVO* en met ondersteuning van de politie.

14 katten en hond. Een van de katten in de vervuilde keuken

Verwaarlozing

De Dierenbescherming signaleert dat achter veel gevallen van verwaarlozing van dieren, ook problemen spelen bij de eigenaren. Vaak zijn deze mensen in de loop van de tijd afgegleden naar een situatie waarin ze zelf niet meer zien dat het zo niet langer kan. Het is en blijft daarom belangrijk dat mensen uit de omgeving dit signaleren, hulp aanbieden en/of melding doen bij landelijk meldpunt 144.

Volg LID-inspecteur Jan Smit ook op Twitter: @JanSmit_LID


*De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en ziet onder andere toe op de naleving van de Wet Dieren. Bij constatering van overtredingen kan deze dienst onder bestuursdwang maatregelen opleggen om de situatie van de dieren te verbeteren en/of de dieren in bewaring te laten nemen. Het Openbaar Ministerie bepaalt in iedere zaak of de betrokkene een strafbeschikking krijgt – vaak een boete – of dat de zaak voor de rechter zal worden gebracht.