150 jaar Dierenbescherming

Op 25 augustus 2014 bestond de Dierenbescherming op de kop af 150 jaar. In die anderhalve eeuw hebben we mooie resultaten bereikt.

25 augustus 1864

De 's Graven-haagsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren wordt opgericht


Een van de eerste speerpunten is het afschaffen van de hondenkar. In 1910 wordt een eerste resultaat geboekt met de invoer van de trekhondenwet: alleen honden die minimaal een jaar oud waren en een schofthoogte van 60 centimeter hadden, mochten aangespannen worden. Pas in 1961 wordt de hondenkar definitief verboden.

Definitief verbod in 1961

Hond voor trekkar

Inspectiewerk

De Dierenbescherming komt op voor het individuele dier. Het werk van onze Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming is hier een heel tastbaar voorbeeld van. Jaarlijks controleren de inspecteurs het welzijn van zo'n 20.000 dieren na meldingen over bijvoorbeeld verwaarlozing en mishandeling.

In 1920 stelt de Dierenbescherming eigen veldwachters aan, omdat de politie dierenwetgeving niet handhaaft. In 1976 komt de eerste beroepsinspecteur in dienst en in 1986 wordt de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming opgericht.

Vervoer en opvang

Onze dierenambulances zijn vaak dag en nacht in touw om gewonde, zwervende of zieke dieren te vervoeren naar een dierenarts. Is medische zorg niet nodig, dan vindt opvang plaats in onze dierenopvangcentra. Jaarlijks vangen we rond de 50.000 honden en katten op.

Dierenambulance rond 1950

Vee-industrie

In Nederland worden jaarlijks 400 miljoen landbouwhuisdieren gehouden. In 2007 introduceren we het Beter Leven keurmerk om producenten te stimuleren om diervriendelijker te produceren. Ook al lang voor die tijd voeren we acties tegen de steeds intensievere veehouderij. Denk bijvoorbeeld aan ons pleidooi voor een verbod op kistkalveren en voor betere omstandigheden tijdens veetransport.

Weg met de legbatterij! Decennialange strijd mondt uit in een Europees verbod in 2012

Voorlichting

Dierenleed komt vaak voort uit onwetendheid. Daarom investeren we veel in voorlichtingscampagnes, voor volwassenen én voor de jeugd. Gericht op de grote massa, of juist op een klein gezelschap, in de vorm van een cursus of training.

EHBO voor dieren

Onvermoeibaar door

Een verjaardag vieren is natuurlijk feestelijk, maar liever nog hadden we gezien dat ons werk na 150 jaar niet meer nodig zou zijn. Helaas zitten er nog steeds veel dieren in de knel. Wij gaan daarom onvermoeibaar door met ons werk. Help je ons daarbij?

Een volledig overzicht van onze resultaten vind je hier.