153 zoogdieren verboden als huisdier

De Dierenbescherming is blij dat het ministerie van Economische Zaken een lijst met 153 zoogdieren heeft opgesteld die vanaf 1 juli 2017 niet meer mogen worden gehouden. Sommige dieren zijn na zorgvuldige analyse ongeschikt bevonden om als huisdier te hebben. Dat dieren gevaarlijk kunnen zijn, ziektes kunnen overbrengen of beschermd zijn, heeft ook een rol gespeeld.
153 zoogdieren verboden als huisdier

Als iemand verboden dieren in zijn bezit heeft, moeten die straks worden geregistreerd en dan mogen ze tot hun overlijden bij de eigenaar blijven. Fokken met deze dieren mag niet meer. Als iemand toch dieren van de verboden lijst wil aanschaffen of fokken, dan dient men een ontheffing aan te vragen en worden er specifieke eisen aan de houder gesteld.

In Nederland worden volgens de overheid 276 zoogdiersoorten gehouden. Daarvan mogen er straks dus nog 123 gehouden worden, mits aan specifieke eisen voor verzorging wordt voldaan. Er zijn dus geen diersoorten meer die zonder nadere regels mogen worden gehouden. En dat is goed nieuws voor de dieren. Stichting AAP, de Dierencoalitie en de Dierenbescherming hebben zich jarenlang hard gemaakt voor een dergelijke lijst. De totstandkoming van de huisdierenlijst heeft ca 25 jaar geduurd, wat aantoont hoe verschillend daar over werd en wordt gedacht.

Ook de vos staat op de lijst van verboden huisdieren

Geen exotische huisdieren

De Dierenbescherming pleit al decennialang tegen het houden van allerlei "exotische" huisdieren. "Wat ons betreft mag uitsluitend een aantal gedomesticeerde soorten, dus dieren die zijn gewend aan een leven met mensen, worden gehouden", stelt directeur Femke-Fleur Lamkamp van de Dierenbescherming. "Niet-gedomesticeerde dieren zijn hier niet geschikt voor, zeker niet als ze bijvoorbeeld uit het wild gevangen zijn, er lichamelijke ingrepen nodig zijn om ze te kunnen houden of ze zich niet in gevangenschap kunnen voortplanten. Logisch gevolg is dat wij het houden van de meeste exotische dieren afwijzen".

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken dat het bij het verbod om een voorgenomen besluit gaat. Belanghebbenden hebben nu zes weken de tijd om hun visie op tafel te leggen. Het besluit kan dus nog worden gewijzigd. Ook meldt Van Dam dat honden weliswaar op de zogeheten 'positieflijst' staan, maar dat hij later kan besluiten om voorwaarden te stellen aan het houden van 'hoogrisicohonden', zoals hij ze noemt.