18 pony’s weggehaald bij eigenaar

Achttien ernstig verwaarloosde pony's zijn woensdag 20 mei van een weiland in Huissen weggehaald door twee inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) samen met de dierenpolitie.

Meerdere controles

De afgelopen jaren vonden op het adres in Huissen al controles plaats naar aanleiding van meldingen van verwaarlozing van de pony’s. Bij aankomst op het terrein bleek een aantal dieren inderdaad niet goed verzorgd te worden. De eigenaar kreeg de opdracht de situatie voor de dieren te verbeteren en te zorgen dat er altijd voldoende voer en water aanwezig was. Bij hercontroles bleek echter dat de situatie onveranderd was. In opdracht van RVO.nl* is vervolgens besloten om samen met een dierenarts te bepalen welke dieren niet langer bij de eigenaar konden blijven. Dit resulteerde in het in bewaring nemen van 18 pony’s.

Kudde

De weggehaalde dieren behoren tot een kudde van ongeveer 60 pony’s. Met de overige dieren gaat het volgens de dierenarts goed genoeg om bij de eigenaar te kunnen blijven. Wel zullen meerdere controles volgen om de gezondheid van de dieren in de gaten te houden. Mocht blijken dat de eigenaar niet voldoet aan de afspraken en dat het ook met de overige dieren niet goed gaat, dan zullen ook deze dieren worden weggehaald.

*De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en ziet onder andere toe op de naleving van de Wet Dieren. Bij constatering van overtredingen kan deze dienst onder bestuursdwang maatregelen opleggen om de situatie van de dieren te verbeteren en/of de dieren in bewaring te laten nemen. Het Openbaar Ministerie bepaalt in iedere zaak of de betrokkene een strafbeschikking krijgt – vaak een boete – of dat de zaak voor de rechter zal worden gebracht.