24 ondervoede honden en 8 pups in bewaring genomen

Op 30 april zijn in de Zeeuwse gemeente Sluis 24 honden en 8 pups bij de eigenaar weggehaald door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming en de dierenpolitie. De dieren waren, ondanks eerdere waarschuwingen, zwaar ondervoed. Ze zijn overgebracht naar een opvangadres.
24 ondervoede honden en 8 pups in bewaring genomen

Bij een eerdere controle op het adres was al vastgesteld dat de honden mager waren en niet voldoende voeding kregen. Daarop kreeg de eigenaar opdracht hier verandering in te brengen en de dieren meer eten te geven. Zou de eigenaar dit niet doen, dan liep deze het risico op een boete. Bij de controle van afgelopen donderdag bleek dat de situatie eerder was verslechterd dan verbeterd.

De dierenarts die erbij werd gehaald, stelde vast dat de honden zwaar ondervoed waren. Op een schaal van 1 tot 10 scoorden ze nog maar tussen de 1 en 3. Deze constatering was voor RVO.nl* dan ook meer dan voldoende aanleiding om de LID-inspecteur opdracht te geven de dieren meteen in bewaring te nemen. De honden zijn overgebracht naar een opvangadres waar ze de juiste zorg krijgen en aan kunnen sterken.


*De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en ziet onder andere toe op de naleving van de Wet Dieren. Bij constatering van overtredingen kan deze dienst onder bestuursdwang maatregelen opleggen om de situatie van de dieren te verbeteren en/of de dieren in bewaring te laten nemen. Het Openbaar Ministerie bepaalt in iedere zaak of de betrokkene een strafbeschikking krijgt – vaak een boete – of dat de zaak voor de rechter zal worden gebracht.