30 konijnen van slechte verzorging en jachtveld gered

In het Limburgse Nuth is bij diverse controles bij een houder van konijnen geconstateerd dat hij zijn dieren zeer slecht verzorgde. Zo zaten de konijnen, waaronder erg jonge dieren, zonder drinkwater en in vervuilde hokken. Bovendien bleek de eigenaar de dieren als ze oud genoeg waren uit te zetten in een jachtveld.
30 konijnen van slechte verzorging en jachtveld gered
De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) en de dierenpolitie hebben na de nodige waarschuwingen de konijnen, 30 in totaal, in bewaring genomen. De controles op het adres in Nuth werden uitgevoerd na eerdere tekortkomingen op het gebied van verzorging van dieren. Op 21 juni werden voor het eerst konijnen zonder water aangetroffen. Onder meer bij een moederkonijn met zeven jonge van een week oud. De eigenaar werd gewaarschuwd en werd een dwangsom aangezegd bij geen verbetering.

Jachtveld

Op 24 juni volgde een nieuwe controle, dit keer samen met een dierenarts. Daarbij werd opnieuw een gebrek aan drinkwater geconstateerd. Daarnaast werden twee moederkonijnen met jongen in sterk vervuilde hokken aangetroffen, de dieren zaten in en onder hun eigen uitwerpselen. Verder werd er een konijn met een ernstige onbehandelde oogbalontsteking ontdekt. De 65-jarige man liet tijdens het verhoor bovendien weten dat de konijnen, indien op voldoende leeftijd, door hem in een jachtveld werden uitgezet.

In overleg met Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken werd besloten om geen dwangsom op te leggen, maar de dieren in bewaring te nemen. In totaal zijn er 30 konijnen overgebracht naar een opvangadres waar ze de juiste verzorging krijgen. De kosten zijn op rekening van de eigenaar en bovendien kan hij proces-verbaal van de LID en dierenpolitie tegemoet zien.