32 verwaarloosde honden gered

Bij een woning in de gemeente Heerlen zijn op woensdag 13 april door de politie en Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) 32 honden aangetroffen. De dieren zaten in donkere hokken en werden slecht verzorgd. De honden zijn in bewaring genomen en RVO* onderzoekt welke gevolgen dit verder voor de eigenaren gaat hebben.

Onze LID-inspecteur werd door de politie gebeld met het verzoek om te komen kijken op het adres. Er was twijfel over verzorging en huisvesting van de honden. Daar aangekomen bleken er rond de woning hokken te staan met op het oog zo'n 15 honden, bij nader onderzoek bleken er maar liefst 32 honden van verschillende rassen te zitten. Omdat de dieren permanent in het donker zaten en er slecht uitzagen werd er een dierenarts bijgehaald. Deze stelde al snel vast dat de honden ondervoed en verwaarloosd waren en direct medische zorg nodig hadden.

Honden in bewaring genomen

In overleg met RVO werd besloten dat de dieren in bewaring genomen moesten worden. De inschatting was dat de eigenaren zelf niet voor goede verzorging en huisvesting konden zorgen en een traject van verbetering geen zin had. Tijdens het 'inladen' van de dieren bleken deze niet aan omgang met mensen gewend te zijn, ze reageerden zeer angstig en schrokken van het licht en elk geluid buiten. Uiteindelijk zijn er 23 volwassen en 9 pups, uiteenlopend van herders tot Chihuahua's, meegenomen. De dieren zijn ondergebracht op een opvangadres waar ze de nodige medische zorg en aandacht krijgen.


*De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en ziet onder andere toe op de naleving van de Wet Dieren. Bij constatering van overtredingen kan deze dienst onder bestuursdwang maatregelen opleggen om de situatie van de dieren te verbeteren en/of de dieren in bewaring te laten nemen. Het Openbaar Ministerie bepaalt in iedere zaak of de betrokkene een strafbeschikking krijgt – vaak een boete – of dat de zaak voor de rechter zal worden gebracht.