32 zangvogels in bewaring genomen

Bij een 69 jarige man uit Etten-Leur zijn 32 zangvogels in bewaring genomen. De dieren waren niet, of niet goed geringd. Dit is verplicht om de herkomst van de volgels te kunnen bepalen en te voorkomen dat ze uit het wild gevangen en illegaal verhandeld worden.
32 zangvogels in bewaring genomen

Bij een eerste bezoek ontdekte een inspecteur van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) de dieren. Er zaten onder andere vogels van de soorten keep, vink, sijs, kneu, heggemus en roodborst. De man had ze via verschillende kanalen gekocht en geen van de dieren had een juiste pootring om.

Na overleg met Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken zijn toen meteen 22 vogels meegenomen. De overige dieren waren toen niet meteen te vangen en zijn woensdag 25 september alsnog in bewaring genomen.

De man krijgt proces verbaal en dieren zijn overgebracht naar een opvangadres.

Wildzangvogels moeten geringd zijn om de legale herkomst te kunnen bepalen. Daarnaast kan gezien worden of de vogels volgens de wettelijke regels zijn gefokt en bijvoorbeeld niet uit het wild gevangen zijn. De manier waarop de dieren geringd moeten zijn staat duidelijk beschreven in de Flora- en faunawet.