58% Nederlanders voor verbod onverdoofd koken kreeften en krabben

Tweederde van de Nederlandse bevolking (67%) denkt dat kreeften en krabben pijn kunnen ervaren, een meerderheid (58%) vindt dan ook dat het onverdoofd doden van krabben en kreeften verboden moet worden. Dit is één van de opmerkelijke uitkomsten van de landelijke enquête die de

Alles toegestaan bij doden kreeften en krabben

Bij het doden van kreeften en krabben is praktisch alles toegestaan. Er zijn geen wettelijk vastgestelde regels om deze dieren te beschermen. Wat wel is vastgelegd, is dat kreeften en krabben bij het doden niet als dieren hoeven te worden beschouwd. Dat lokt een aantal wrede dodingsmethoden uit die weliswaar straffeloos kunnen worden toegepast, maar door het Nederlandse publiek heel duidelijk worden afgewezen.

Onverdoofd doden onacceptabel

Zo vindt 67% van de ondervraagden het onacceptabel dat kreeften en krabben worden gedood door ze onverdoofd in de magnetron te doen, een bijna evengroot percentage vindt dat van de oven. Iets meer dan de helft, 55%, is van mening dat het levend en overdoofd koken van deze dieren niet kan. Ook een ijzeren pin door de kop slaan, wordt door een meerderheid van het Nederlandse publiek afgewezen.

Levend gekookt55% vindt het levend en onverdoofd koken van kreeften en krabben niet kunnen.


Elektrisch verdoven

Verreweg de meeste steun, 48%, is er voor de methode waarbij krabben en kreeften eerst elektrisch worden verdoofd voordat zij worden gedood en gekookt. Bijna de helft van de bevolking vindt dan ook dat het verplicht moet worden gesteld om krabben en kreeften direct na de vangst elektrisch te verdoven en te doden en dat de horeca alleen krabben en kreeften mag serveren als die deze behandeling hebben ondergaan.

Teken de petitie tegen levend koken kreeften en krabben

"De enquête laat duidelijk zien dat de Nederlandse bevolking niet onverschillig staat tegenover de ruwe wijze waarop kreeften en krabben gevangen en gedood worden", aldus de Vissenbescherming en de Dierenbescherming. Beide organisaties zijn van mening dat overheid en bedrijfsleven wel erg nalatig zijn en er naar moeten streven om deze dieren zo snel mogelijk na de vangst te verdoven en te doden. Help ons om een einde te maken aan het onnodig lijden van deze dieren. Teken de petitie waarin we de Tweede Kamer oproepen om actie te ondernemen.

Lees ook: Dierenbescherming vindt behandeling kreeften misselijkmakend