91 inheemse beschermde vogels in beslag genomen

In Tilburg zijn gisteren bij een gerichte actie 91 inheemse beschermde vogels in beslag genomen. Twee Tilburgers, van 31 en 22 jaar, worden verdacht van het vangen, het houden en handel in beschermde vogels. Daarnaast is er gesjoemeld met de zogenaamde pootringen.
91 inheemse beschermde vogels in beslag genomen

De Flora- en Faunawet beschermt in het wild levende dieren en planten. Alle Europese wilde vogels worden door de wet als beschermde diersoort aangewezen. Vogels die in het wild zijn geboren, moeten ook in het wild blijven. Europese vogels mogen alleen gehouden worden als ze in gevangenschap zijn geboren, gekweekt dus. Dit wordt gecontroleerd via een systeem van pootringen. Hiermee kan een eigenaar aantonen dat de dieren legaal zijn gekweekt en niet zijn gevangen.

Beschermde vogels

De drie adressen in Tilburg werden op 3 december bezocht door de politie en medewerkers van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Uit onderzoek was duidelijk geworden dat er gehandeld werd in beschermde vogels. Het ging om o.a. sijzen, barmsijzen, putters, geelgors, goudvink, staartmezen, pimpelmezen, koolmezen, vinken, merels, zanglijsters en roodborstjes. Alle in beslag genomen vogels zijn bij een opvangadres ondergebracht.

Geen of valse pootring

Bij een 22-jarige verdachte werden een groot aantal kooitjes en een volière aangetroffen. Uit onderzoek bleek dat 40 inheemse vogels geen pootring droegen of valse (gemanipuleerde) pootring om hadden. Deze vogels werden in beslag genomen. Ook werd gereedschappen om vals te ringen en een potje met verschillende pootringen aangetroffen en in beslag genomen.

Vangklare vangkooien

In de tuin van een 31-jarige Tilburger stonden zeven vangklare vangkooien opgesteld. In één daarvan zat een merel en in een andere een koolmees. Verder stonden ook hier een groot aantal kooitjes en een volière. Na onderzoek bleek dat er 47 vogels geen pootring om hadden of valse (gemanipuleerde) ringen droegen. In een kooi lagen 3 dode (ongeringde) pimpelmezen en op een kooi een dode (ongeringde) staartmees. Op een ander adres werden nog eens vier beschermde inheemse vogels aangetroffen zonder pootring of met valse (gemanipuleerde) ringen. Hiervoor was de 31-jarige Tilburger verantwoordelijk.

Proces-verbaal

De twee verdachten werden gearresteerd. Ze zijn in het politiebureau verhoord en kregen proces-verbaal wegens overtreding van de Flora- en Faunawet.