Aanpak stalbranden werpt vruchten af

Om veestallen brandveiliger te maken, zijn de regels voor de bouw per april 2014 aangescherpt. Het is een direct resultaat van een actieplan van de Werkgroep Stalbranden, die in 2012 op initiatief van de Dierenbescherming is gevormd. De eerste resultaten zijn nu al zichtbaar.
Aanpak stalbranden werpt vruchten af

Dieren beter beschermen tegen brand: dat is het uitgangspunt van Actieplan Stalbranden. De werkgroep bestaat uit de Dierenbescherming, LTO Nederland, ministeries, brandweer en verzekeraars. De afgelopen periode is hard gewerkt aan een hoger bewustzijn over brandveiligheid bij veehouders,. Die nemen nu sneller maatregelen, zeker in het geval van nieuwbouw. Op 21 mei werd in een nieuwe, brandveilige stal in Werkhoven verteld wat er tot nu toe is gedaan om stallen brandveiliger te maken en wat er nog moet gebeuren. Feit is dat het aantal stalbranden in 2012 en 2013 minder was dan in de voorgaande jaren.

Hogere eisen brandveiligheid

Tot voor kort golden voor veestallen dezelfde brandveiligheidseisen als voor de ‘lichte industrie’, waarmee een stal met dieren gelijk werd gesteld aan een opslagloods met bijvoorbeeld wc-rollen of koelkasten. Nu is in het Bouwbesluit een aparte subcategorie opgenomen voor het bedrijfsmatig houden van dieren. “Een stal met dieren krijgt hiermee een zwaardere bescherming. Om te beginnen worden de belangrijkste brandoorzaken als kortsluiting en brandbare wand- en plafondbekleding aangepakt. Een goede ontwikkeling,” aldus directeur Frank Dales. De Dierenbescherming spreekt al jaren haar zorgen uit over stalbranden, die steeds vaker voorkomen en ook steeds meer dieren treffen.

Tot eind 2016 zal er in het kader van het Actieplan Stalbranden nog van alles worden ondernomen om stallen brandveiliger te maken. Er zijn stappen in de juiste richting gezet, maar het mag duidelijk zijn dat er nog een lange weg te gaan is voordat alle stallen brandveilig zijn uitgevoerd.