Aantal vuurwerkvrije zones voor dieren neemt toe

Steeds meer gemeenten wijzen vuurwerkvrije zones aan. Hierbij is vooral gekeken naar plekken met kwetsbare mensen, maar gelukkig is er ook steeds vaker aandacht voor de dieren bij het aanwijzen van gebieden. Zo blijkt uit een steekproef van de Dierenbescherming onder gemeenten en uit recente nieuwsberichten over dit onderwerp. We juichen dit van harte toe en hopen dat dit een trend is die doorzet.
Aantal vuurwerkvrije zones voor dieren neemt toe

Dat dieren veel angst en stress ervaren door vuurwerk, blijkt maar weer uit een bericht van RTL Nieuws. Ieder jaar zijn er (dodelijke) slachtoffers te betreuren onder zowel huisdieren en voor de hobby gehouden landbouwdieren als voor dieren die in het wild leven. Wat de Dierenbescherming betreft, verdwijnt consumentenvuurwerk dan ook helemaal uit de schappen.

Kat kijkt angstig tijdens afsteken vuurwerk
Veel dieren ervaren angst en stress door vuurwerk.

Aandringen bij gemeenten

In de tussentijd dringen we bij gemeenten aan op het toewijzen van vuurwerkvrije zones op plekken waar groepen dieren verblijven, zoals dierenopvangcentra, kinderboerderijen en maneges. Maar ook parken en andere recreatiegebieden, zouden standaard een no go zone voor vuurwerk moeten zijn.

Nut en noodzaak vuurwerkvrije zones

Veel gemeenten durven het nog niet aan om vuurwerk aan banden te leggen. Zij schermen ermee dat er geen capaciteit is om te handhaven. Tegelijkertijd groeit het aantal gemeenten dat wel nut en noodzaak ziet in het beschermen van dieren tegen het vuurwerkgeweld. En dat de meeste mensen vuurwerkvrije zones gewoon respecteren blijkt wel uit een bericht over Etten-Leur. De zone die zij bij wijze van proef instelden bij een dierenparkje, lijkt goed te hebben gewerkt. En ook bij ons eigen dierenopvangcentrum in Gouda geven ze aan dat, sinds het gebied vuurwerkvrij is verklaard, de jaarwisseling daar een stuk rustiger verloopt.

Vuurwerk waarmee het jaar 2020 wordt ingeluid.
De meeste mensen lijken vuurwerkvrije zones gewoon te respecteren.