Actiegroep filmt kuikenleed

Actiegroep Ongehoord presenteerde vandaag ellendige beelden van kuikens. De actiegroep brak in bij kippenboeren en maakte daar opnames van dode, zieke en gewonde dieren. De beelden zijn op verzoek van het Algemeen Dagblad door de Dierenbescherming van commentaar voorzien.
Actiegroep filmt kuikenleed

'Ongehoord' bleek desgevraagd niet bereid een nadere toelichting te geven op de beelden. De actiegroep promoot een plantaardig dieet en wijst het houden van dieren voor consumptie af.

Het is iedere keer weer uitermate triest als je geconfronteerd wordt met beelden van dieren die het ellendig hebben als productiedier", zegt Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming. "We moeten ons er echter terdege van bewust zijn dat het houden van productiedieren in hoge aantallen onherroepelijk slachtoffers oplevert. Het is óns doel om dat aantal tot een minimum te beperken. Wij zien met eigen ogen dat het welzijn van kippen dankzij het Beter leven keurmerk zienderogen is toegenomen," stelt Dales.

Ellendig

Toch komt het ook bij deze dieren voor dat ze kreupel of ziek worden en voortijdig sterven. Bij de kippen van het Beter Leven kenmerk is dat ongeveer één tot anderhalf procent. Bij plofkippen is de uitval door bijvoorbeeld kreupelheid ruim twee keer zo hoog. De beelden van 'Ongehoord' zijn weliswaar ellendig om te zien, maar geven een onvolledig beeld van de situatie in de hele stal.

Bij kippenhoudster Elly de Kort, voorvechtster van beter dierenwelzijn en één van de pioniers van het Beter Leven keurmerk, is ook ingebroken en daar filmde 'Ongehoord' één dode kip, één kreupele kip en één met een afwijkende poot. "Nogmaals, dat zijn geen fijne beelden, maar het is wel jammer dat we niet zien dat 99% van de andere dieren in deze stal een vele malen beter leven hebben dan hun soortgenoten in de vee-industrie," aldus Dales.

Stapje voor stapje beter

De Dierenbescherming zegt in het Algemeen Dagblad dat zij met het Beter Leven keurmerk probeert om dieren in de vee-industrie stapje voor stapje een beter leven te geven. Sinds 2007 is dat al voor meer dan 25 miljoen dieren gelukt. Juist bij vleeskuikens zijn grote stappen gezet door de introductie van sterkere en langzamer groeiende dieren, die geen preventieve antibiotica toegediend krijgen. Deze dieren hebben bovendien meer ruimte dan de plofkip en hebben een overdekte uitloop naar buiten.

Volgens de Dierenbescherming suggereren de beelden van de actiegroep dat het kommer en kwel is in stallen waar vleeskuikens worden gehouden. Dat klopt waar het beelden betreft van de plofkippen en de gehavende moederdieren van deze kuikens. "Als het gaat om het welzijn van kippen die onder ons Beter leven keurmerk vallen, is er bij ons vooralsnog geen enkele twijfel dat zaken niet kloppen. De beelden zijn echter ernstig genoeg om uit te zoeken of er incidenteel zaken niet goed gaan," besluit Dales.