Afschot en overplaatsing Amsterdamse damherten onnodig

Dierenbescherming Amsterdam (DBA) is zeer verbaasd over het voorstel van het college van B&W om de damherten in de AWD pro-actief te gaan beheren en zelfs een deel over te plaatsen naar Oost Europa.
Afschot en overplaatsing Amsterdamse damherten onnodig

Dierenbescherming Amsterdam (DBA) is zeer verbaasd over het voorstel van het college van B&W om de damherten in de Amsterdamse Waterleiding Duinen (AWD) pro-actief te gaan beheren en zelfs een deel over te plaatsen naar Oost Europa.

De Raad heeft zich tot nu toe altijd uitgesproken tegen pro-actief afschot en gekozen voor duurzaam diervriendelijk beheer. Het lijkt er nu op dat de Raad voornemens is het voorstel goed te keuren en politieke rust te laten prevaleren boven duurzaam diervriendelijk beleid. Merkwaardig aangezien er in het Amsterdams Waterleidinggebied niets veranderd is dat pro-actief beheer onderbouwt. Sterker nog, de hekken zorgen ervoor dat er weinig verkeerongelukken zijn en de claims vanuit de commerciele teelt zijn nagenoeg verwaarloosbaar.

Het behoort tot het natuurlijk proces dat er dieren sterven door ziekte of honger tijdens de winter, maar DBA spreekt met klem tegen dat er het jaar rond onvoldoende natuurlijk voedselaanbod zou zijn in het Amsterdams Waterleidinggebied. Er is dus geen sprake van structureel te weinig voedsel in de AWD voor de aanwezige populatie herten. De dode herten die afgelopen winter langs de hekken lagen, waren bijna allemaal volwassen mannetjes. In het gebied was voldoende voedsel aanwezig, maar deze herten hebben dit niet gevonden. Onderzoek van Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) bevestigt wat DBA reeds eerder aangaf, namelijk dat de dood van deze dieren waarschijnlijk het gevolg was van een (extra lange) bronst. Zij waren uitgeput en bleven in de kale marges van het gebied rondhangen. De kuddes die zich meer in het centralere deel ophielden, toonden geen enkel teken van ondervoeding. Het feit dat het huidig aantal damherten in dit gebied, dat wordt geschat op zo’n 2000 dieren, blijkbaar geen last heeft gehad van voedseltekort, maakt het des te wranger dat er nu een aantal gezonde dieren zou moeten worden afgeschoten vanwege het voedseltekort.

Reactief beheer
De populatie moet nu de kans krijgen om op natuurlijke wijze in balans te blijven. Dierenbescherming Amsterdam is voor reactief beheer: Alleen de dieren die ondraaglijk lijden worden uit hun lijden verlost door een genadeschot. De Dierenbescherming staat hierachter vanuit de gedachte dat een dier in nood geholpen moet worden.

Pro-actief beheer
Dierenbescherming Amsterdam is absoluut geen voorstander is van populatiebeheer d.m.v. afschot van gezonde herten in de AWD, het zogenaamde pro-actief beheer. Daarbij wordt in het najaar en tijdens de winter een groot aantal gezonde dieren uit de populatie geschoten. Hierdoor treedt verstoring op zoals angst, onnatuurlijke schuwheid, verstoorde groepsstructuren, onrust onder de niet-bejaagde dieren en heel belangrijk, gebrek aan selectiviteit met betrekking tot aanpassingspotentie aan de natuurlijke omgeving. Er vindt namelijk geen natuurlijke selectie meer plaats waarbij de sterkste dieren die zich kunnen aanpassen de kudde gezond en sterk houden. Bovendien zullen de herten zich door de kunstmatige predatordruk, het pro-actieve afschot, versneld voortplanten. Schieten betekent blijven schieten, ieder jaar weer.

Herplaatsen
Ook het nieuwe idee van het college om een deel van de populatie over te plaatsen naar Oost Europa vindt de Dierenbescherming zeer onwenselijk. Waarom op een dergelijke manier ingrijpen terwijl de situatie onveranderd is en juist op weg is zich op natuurlijke wijze te stabiliseren