Aftellen naar de collecteweek

De Dierenbescherming is sinds 1 maart gereorganiseerd, waarbij het aantal regio’s is teruggebracht van twintig naar vier: NoordWest, NoordOost, ZuidWest en Zuid. Deze verandering heeft ook gevolgen voor de organisatie van de collecte. Marieke van het landelijke collecteteam beantwoordt een aantal vragen.
Aftellen naar de collecteweek

Gaat er veel veranderen?
'De organisatie van de collecte zal zeker veranderen, maar het streven is dat wijkhoofden en collectanten in het land er weinig of niets van merken. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat alles soepel blijft verlopen, zelfs als er wel veranderingen zijn.'

Waarin zit de grootste verandering?
'Voorheen werd de collecte georganiseerd door de collectecoördinatoren van de voormalige twintig regio's. Vanaf nu is één landelijk collecteteam verantwoordelijk voor de collecte. Dit team bestaat uit zes professionele fondsenwervers en twee ondersteuners. Zij onderhouden contacten met de wijkhoofden in het land, fungeren als vraagbaak en begeleider, en zorgen dat alle collectematerialen voor de collectanten op tijd bij de wijkhoofden worden aangeleverd.'

Hoe gaat dat concreet?
‘Vroeger zorgden de voormalige coördinatoren met een team van vrijwilligers dat de wijkhoofden werden bevoorraad met collectebussen, legitimatiebewijzen en bedankcadeautjes voor de collectanten. Nu wordt dit uitbesteed aan een professioneel bedrijf, dat tijdige en zorgvuldige levering van de materialen garandeert. Hiermee zijn we ook meer in lijn met de meeste andere goede doelen. Die werken vaak al langer met professionele bedrijven samen.'

Gaat het zo beter lopen?
'De winst is dat we nu bedrijfszekerder zijn. Als coördinatoren of vrijwilligers vroeger uitvielen door ziekte of andere oorzaken was er meteen een probleem met de continuïteit. Een professioneel bedrijf moet leveren en zorgt in zo'n geval voor vervanging. Bovendien maken we door inkrimping van de regionale organisatie minder kosten. Daardoor gaat er per saldo meer geld naar het beschermen van dieren.'

Wat doet het landelijk collecteteam nu?
‘Het landelijke collecteteam is momenteel hard aan het werk voor de deadline van 1 augustus. Denk hierbij aan het up-to-date maken van de gegevensadministratie, de werving van wijkhoofden en collectanten, het in kaart brengen van alle wijken in Nederland, de ontwikkeling / productie van collectematerialen, het maken van afspraken met professionele bedrijven om materialen te leveren en het geld straks weer op te halen en natuurlijk alle betrokkenen te informeren en aangesloten te houden.’

Wanneer krijgen de wijkhoofden hun spullen?
‘Uiterlijk half augustus ontvangen alle wijkhoofden een informatiepakket met een lijstje collectanten en plattegronden van hun wijk. Dan is er nog genoeg tijd voor wijkhoofden om alle collectanten in hun wijk te benaderen. In september worden de collectematerialen geleverd, zodat collectanten tijdig een collectebus en een legitimatiebewijs hebben.'

Horen de collectanten naderhand ook hoeveel ze hebben opgehaald?
'Jazeker! Na afloop leveren zij de bus en het legitimatiebewijs weer in bij hun wijkhoofd. Daar worden alle verzegelde collectebussen door een professionele vervoerder opgehaald. Vervolgens wordt het geld centraal, landelijk, geteld. Doordat alle bussen een uniek busnummer krijgen, kunnen we na afloop precies terugkoppelen hoeveel er per collectant is opgehaald. Daar gaan wel een paar weken overheen.’