‘Afval is slecht voor dieren, voorkom overlast!’

Een gezonde leefomgeving is belangrijk voor zowel mensen als dieren. Daarom starten Dierenbescherming Amsterdam en GGD Amsterdam deze week de campagne ‘Afval is slecht voor dieren, voorkom overlast!’. Het doel van deze campagne is om met preventieve maatregelen overlast te voorkomen van dieren die op afval afkomen.
Soms is er in een buurt zoveel overlast dat de afdeling Dierplaagbeheersing van de GGD in actie moet komen. En dat terwijl de overlast vaak wordt veroorzaakt door de bewoners zelf. Vuilnis wordt verkeerd aangeboden in te volle of niet afgesloten zakken. Dit trekt dieren, aan en teveel dieren op één plek geven overlast. Ook het voeren van vogels en het weggooien van etensresten leidt tot overlast. De dieren worden er bovendien in veel gevallen ziek van.

Tips tegen dierenoverlast

De campagne van Dierenbescherming Amsterdam en GGD Amsterdam geeft o.a. tips over het weggooien van etensresten en het voeren van dieren en wordt sterk lokaal ingezet: daar waar overlast is. Beide organisaties verwachten dat bewoners op deze manier minder overlast van dieren ervaren, ze meer waarderen en zich tevens bewust worden van de verspilling van voedsel.

Lees hier meer informatie over de campagne.