Alternatieve methode om doden eendagshaantjes te stoppen

Omdat ze 'nutteloos' zijn voor de pluimveesector worden in ons land elk jaar 45 miljoen eendagshaantjes gedood. De Dierenbescherming wil dat hier zo snel mogelijk een einde aan komt. Zij heeft haar steun toegezegd aan een alternatieve methode, waarmee het geslacht van de kuikens al in het ei te kan worden vastgesteld.
Alternatieve methode om doden eendagshaantjes te stoppen

Omdat haantjes als volwassen dieren geen eieren produceren en ze niet snel genoeg groeien in vergelijking met de op groei gefokte vleeskuikens, zijn ze overbodig in de pluimveesector. Alle uitgekomen kuikens worden daarom handmatig geselecteerd op geslacht, waarna de haantjes massaal worden vergast.

Jaarlijks gaat het in ons land om 45 miljoen dieren. Het Leidse biotechbedrijf In Ovo ontwikkelt momenteel een methode waarmee het geslacht van de kuikens al in het ei kan worden vastgesteld, zodat de haantjes zo snel mogelijk uit het broedproces kunnen worden gehaald. Dit voorkomt veel leed en stress bij de dieren.

Geslachtstest voor kippen

Niet alleen de Dierenbescherming, ook staatssecretaris Dijksma en een aantal organisaties uit de pluimveesector ondertekenden een intentieverklaring met als doel om de geslachtstest voor kippen zo snel mogelijk gebruiksklaar te hebben. Eerder dit jaar maakten we al duidelijk dat het genetisch manipuleren van kippen geen alternatief is, omdat het de intrinsieke waarde van de dieren aantast.

De geslachtstest van In Ovo is de meest realistische oplossing, die op grote schaal en binnen een redelijke tijd kan worden toegepast. Voorwaarde is wel dat er gestreefd blijft worden naar het steeds vroeger en minder invasief maken van de methode. De kennis die in dit onderzoek is vergaard, wordt beschikbaar gesteld voor de gehele pluimveesector.