Antibioticagebruik kalversector veel te hoog

Vandaag vergadert de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken over dierziekten en antibioticagebruik. Binnen de veehouderij dreigt alleen de kalversector de doelstelling van 50% reductie van antibioticagebruik in 2015 niet te halen. De Dierenbescherming wijst erop dat dit mede veroorzaakt wordt door de manier waarop, veel te jonge, kalveren naar de sector vervoerd worden. In een brief aan de Kamercommissie geeft de Dierenbescherming aan hoe de sector het gebruik serieus kan verminderen en dringen we er bij de Kamer op aan om onze oproep aan de sector om lange afstandstransporten te stoppen, te steunen.

De Nederlandse overheid heeft de veehouderij de doelstelling opgelegd om het gebruik van antibiotica sterk te verminderen. Dit moet in 2015 50% minder zijn dan in 2009. Alle veehouderijsectoren waarbij dit gemonitord wordt hebben dit in 2014 al gehaald, behalve de kalversector. Die zit eind 2014 pas op 37,4% vermindering. Het ziet er dan ook niet naar uit dat de kalversector de gestelde doelstelling op tijd gaat halen.

Ook met het oog op antibioticagebruik: Stop kalvertransport

Vervoer moet anders

Om het antibioticagebruik in de sector sterk te verminderen moet het vervoer van kalveren structureel veranderd worden. De Nederlandse overheid heeft samen met Duitsland en Denemarken bij de Europese Commissie hiervoor een verzoekingediend, maar het is niet zeker of en wanneer dit ook lukt. Wij vinden dan ook dat de sector zelf haar verantwoordelijkheid moet nemen. Zo moet de leeftijd van de dieren omhoog, moet er een alternatief komen voor veemarkten en -verzamelplaatsen, moet er een einde komen aan transporten van langer dan 8 uur en moet het vervoer voortaan alleen nog plaatsvinden met gesloten, klimaat gestuurde veewagens.

Stop kalvertransport

In december voerde de Dierenbescherming actietegen lange afstandstransporten van kalveren. Ruim 42.500 mensen ondertekende de oproep aan de kalversector om een einde te maken aan deze transporten. Ook de Staatssecretaris heeft in een brief van 18 december aan de Kamer laten weten dat hij onze oproep aan de sector steunt. Mede gelet op het antibioticagebruik dringen we er in onze brief bij de leden van de Kamercommissie op aan om ook onze oproep te steunen en de Staatsecretaris te vragen om een het einde van de lange afstandstransporten met de kalversector te regelen.