Beleidsbrief Dijksma over keizersneden dikbilrassen

Staatssecretaris Dijksma stuurt een beleidsbrief naar de Kamer over ingrepen bij dieren. Hierin komt ook het onderwerp keizersneden bij dikbilrassen aan bod. De Dierenbescherming spreekt zich al lange tijd uit tegen de standaard keizersnede waarmee kalveren ter wereld komen.
Beleidsbrief Dijksma over keizersneden dikbilrassen

De Dierenbescherming heeft er ernstig bezwaar tegen dat kalveren niet langs de natuurlijke weg, maar via keizersnede ter wereld komen. Het terugdringen van het aantal keizersneden is in dat perspectief te mager.

'Onaanvaardbaar'

“Van 80 naar 50 procent keizersnede vinden wij nog steeds onaanvaardbaar,” aldus Bert van den Berg, beleidsmedewerker veehouderij bij de Dierenbescherming. “Ons standpunt is: gebruik andere lijnen of rassen zodat er geen keizersnede meer nodig is.” Dat de vermindering van keizersneden verregaande consequenties heeft voor de veehouders, is wat hem betreft geen argument. “De consument kijkt daar heel anders tegenaan."

Oplossingen aandragen

De afgelopen weken zijn er in voorbereiding op de beleidsbrief gesprekken gevoerd met belangen- en sectorvertegenwoordigers. Volgens Nico Verduin, portefeuillehouder dierenwelzijn LTO, is alles bespreekbaar: “De maatschappij en de politiek accepteren niet meer dat kalveren standaard via een keizersnede geboren worden”. Hij vindt dat de sector wel de tijd moet krijgen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en oplossingen aan te dragen.