‘Beperken instroom van zwerfkatten is juiste aanpak’

Het aantal zwerfkatten in Nederland groeit. Een groot probleem, want het levert volle asielen, ziekten en overlast voor de omgeving op. De Dierenbescherming zet zich al jaren in om het zwerfkattenprobleem op diervriendelijke wijze beheersbaar te maken, onder meer door de instroom van nieuwe dieren tegen te gaan. De juiste aanpak, zo blijkt nu uit onderzoek van Wageningen University.

Zwerfkatten zorgen voor overlast, mogelijke gezondheidsproblemen bij de mens en ze bedreigen sommige inheemse dieren. Daarnaast schiet het welzijn van zwerfkatten vaak tekort door ziekte en verwondingen en gebrek aan voedsel. Om meer zicht te krijgen op het zwerfkattenprobleem hebben studenten en onderzoekers van Wageningen University in opdracht van Stray Animal Foundation Platform een inventarisatieonderzoek gedaan.


Tegengaan van instroom
Het rapport is tijdens op 7 mei uitgereikt aan Isabelle Sternheim, voorzitter van het Stray Animal Foundation Platform. Uit het onderzoek blijkt dat de aanpak van problemen met zwerfkatten zich vooral moet richten op het tegengaan van nieuwe instroom. De belangrijkste aanbevelingen zijn preventieve bestrijding, waarmee wordt voorkomen dat de populatie groeit. Voorlichting over castratie, chippen/registeren en verantwoord huisdierbezit remmen de instroom.

Substantieel verminderen
Voor bestaande populaties zwerfkatten kan de TNR-methode (vangen, castreren en weer terugzetten) worden ingezet. Het is een diervriendelijke methode, die de Dierenbescherming al langere tijd frequent toepast. Vooral in gebieden waar zwerfkatten goed gevangen kunnen worden en geen bedreiging vormen voor andere dieren, kan het probleem op de langere duur substantieel worden verminderd.

Chippen verplicht
De overheid zou het oplossen van de zwerfkattenproblematiek kunnen ondersteunen en effectueren door het opstellen van een helder beleid, met duidelijke verantwoordelijkheden op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Een verplichting tot identificeren en registreren van katten zou hier een bijdrage aan kunnen leveren, alsook het verplicht stellen van castreren van buiten lopende katten. De Dierenbescherming pleit hier al jaren voor.