Beter Leven keurmerk zorgt voor mooie omzet

"Steeds vaker geeft de Nederlander niet alleen als burger maar ook als consument de voorkeur aan voedsel dat op een duurzamere wijze geproduceerd is". Dat stelt staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) deze week in een brief aan de Tweede Kamer waarin hij de Monitor Duurzaam Voedsel presenteert. Daarin valt te lezen dat er in totaal vorig jaar voor bijna 3 miljard euro aan duurzaam voedsel is besteed en dat maar liefst 563 miljoen euro daarvan te danken is aan de verkoop van producten met ons
Beter Leven keurmerk zorgt voor mooie omzet

Al jaren werkt de Dierenbescherming er hard aan om de kloof tussen wat de burger eigenlijk vindt – dat dieren het in de vee-industrie beroerd hebben – en zijn gedrag in de supermarkt als consument – toch kiezen voor spotgoedkoop vlees – te dichten. Het is daarom prachtig om opnieuw te zien dat het Beter Leven keurmerk daar een belangrijke rol bij speelt.

Miljoenen dieren een beter leven

Mooie cijfers dus, maar voor de Dierenbescherming is het natuurlijk van belang dat hierdoor miljoenen dieren een beter leven krijgen waarbij meer rekening wordt gehouden met hun behoeftes. Wij maakten onlangs bekend dat er dit jaar al 26 miljoen dieren onder ons sterrensysteem worden gehouden, een stijging van ruim 25% ten opzichte van 2015! Omdat de cijfers van de staatssecretaris gaan over dat jaar, laat zich raden dat de omzetcijfers die zijn opvolger over twaalf maanden bekend gaat maken nog veel mooier zijn!


Hoe positief we ook zijn over het succes van het Beter Leven keurmerk, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het nog altijd stukken beter kan. Want dat blijkt ook uit het overzicht van de staatssecretaris; het marktaandeel van duurzaam voedsel in de totale voedselbestedingen in Nederland kwam in 2015 uit op 8%. Uit de monitor blijkt dat met name in het supermarktkanaal de bestedingen van consumenten aan duurzaam voedsel is toegenomen (+16%). Ons motto blijft: minder, maar beter! Als we dat met z'n allen kunnen opbrengen dan kunnen zowel de ruimte voor het dier in de vee-industrie als de omzetcijfers van duurzamere producten blijven groeien.