Betere regels welzijn en gezondheid dieren

De Dierenbescherming is blij met de nieuwe regels in de Wet dieren, die vanaf vandaag van kracht worden. De Wet dieren is op 1 januari 2013 al in werking getreden, maar daar komen nu dus belangrijke regels bij op het gebied van dierenwelzijn en -gezondheid.
Betere regels welzijn en gezondheid dieren

De Wet dieren vervangt andere dierenwetgeving. Belangrijk beginsel in de wet is de erkenning van de intrinsieke waarde van het dier, wat betekent dat de belangen van het dier goed moeten worden meegewogen. Vandaag wordt het ‘Besluit Houders van dieren’ van kracht. De regels in dit besluit zijn van toepassing op alle dieren met een eigenaar. Of het nu gaat om huisdieren, hobbydieren of dieren in de veehouderij.

De Dierenbescherming heeft zich jarenlang ingespannen voor betere wetgeving. En veel van de onderstaande punten, waaronder de positieflijst die later dit jaar in werking treedt, zijn mede dankzij ons gerealiseerd.

De 7 meest in het oog springende punten op een rijtje:

1. Dierenmishandeling

Natuurlijk is dierenmishandeling al bij wet verboden, nieuw is dat een aantal handelingen expliciet niet meer mogen. Zo mag je een dier niet dumpen. Je bent dus strafbaar op het moment dat je een hond voor de deur van het asiel achterlaat. Schoppen van een dier en slaan van een dier met letsel tot gevolg, worden ook verboden. En dieren op een ongeschikt (bijvoorbeeld drassig) weiland huisvesten idem. Vuurwerk gooien naar dieren of bijtende stoffen toebrengen; het staat nu zwart op wit dat dit zonder meer strafbaar is.

Deze nieuwe regels zorgen er onder meer voor dat de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming niet meer hoeft te bewijzen dat het schoppen van een dier daadwerkelijk pijn heeft gedaan.

Helaas is het niet gelukt om ook het gebruik van stroombanden en elektrische prikstokken te verbieden, deze middelen zijn nog steeds toegestaan.

2. Fokken met dieren

Dierenfokkers, ook de particuliere hobbyfokker, moeten rekening houden met de gezondheid en het welzijn van de nakomelingen. Je mag dus niet doelbewust fokken met dieren die gebreken en afwijkingen hebben, zoals honden met te platte neuzen. Fokkers zullen moet nagaan welke kenmerken en afwijkingen een ouderdier heeft, om de overdracht naar nakomelingen te voorkomen.

De Dierenbescherming is blij dat inteelt bij rashonden als probleem wordt gezien, maar vindt de nieuwe regels niet ver genoeg gaan. Wij zijn van mening dat gezondheid en welzijn bij het fokken voorop moeten staan en dat er niet louter op uiterlijke kenmerken gefokt mag worden.

In de nieuwe wet is ook eindelijk een verbod opgenomen om papegaaien en parkieten op te jonge leeftijd bij hun ouders weg te halen en met de hand groot te brengen. Dit had vooral een 'hobbymatig' of commercieel doel, maar schaadt natuurlijk het welzijn van zowel het jonge dier als de ouderdieren.

3. Huisvesting van dieren

In het besluit zijn nieuwe algemene, maar belangrijke regels opgenomen met betrekking tot het huisvesten van huisdieren. Denk hierbij aan beschutting tegen wind en zon, genoeg verse lucht, voldoende bewegingsruimte, een schoon verblijf, geschikt voer en bescherming tegen roofdieren. Voor bedrijfsmatig gehouden dieren waren er al allerlei besluiten van kracht, deze huisvestingsregels maken het ook voor de particuliere huisdierbezitter duidelijk onder welke omstandigheden je dieren mag houden. Bovendien bieden ze voor handhavers handvatten om op te treden in probleemsituaties.

4. Ingrepen bij dieren

Een aantal vervelende en verminkende ingrepen mogen op termijn niet meer. Zo wordt het verwijderen van de bijklauwtjes van pasgeboren puppy’s per direct verboden. In 2015 geldt een verbod op het merken van runderen door vriesbranden. En vanaf 2018 volgt een verbod op het snavelkappen van kippen en kalkoenen én op het leewieken van vogels. Belangrijke veranderingen, die betekenis zullen hebben voor heel veel dieren.

5. Doden van huisdieren

Er komen voor het eerst duidelijker regels voor het doden van huisdieren. Het mag alleen op bepaalde gronden, als het dier ernstig lijdt bijvoorbeeld, en in beginsel moet er een dierenarts betrokken zijn bij de beslissing. Concreet geldt dit voor het zelf doden van je gehouden kat, hond én gans. Echter, zelf je hamster, konijn of goudvis ombrengen mag nog steeds. Althans, daarvoor gelden veel minder duidelijke regels. De Dierenbescherming had dan ook liever gezien dat dit verbod zou gelden voor alle dieren, en blijft hiervoor pleiten.

6. Impulsaankopen

Het spontaan aanschaffen van een huisdier wordt ontmoedigd. Dierenwinkels en tuincentra mogen aan kinderen onder de 16 jaar geen dier meer verkopen. Dierenwinkels mogen geen dieren meer in de etalage zetten en bij de aankoop van een dier is de verkoper voortaan verplicht informatie te geven over de verzorging.

7. Verboden huisdierbezit

Er komt, overigens nog niet vanaf vandaag, een zogeheten ‘positieflijst’ voor zoogdieren. Dit is een systeem met een lijst van dieren die je mag houden, een lijst van dieren die alleen onder bepaalde omstandigheden gehouden mogen worden en een lijst van dieren die verboden zijn.

De Dierenbescherming is blij met de komst van de positieflijst. We hopen dat deze lijst snel in werking treedt en dat de lijst van te houden zoogdieren zo kort mogelijk wordt.

Meer informatie over de nieuwe regels met betrekking tot huisdieren vind je hier.