Biggen-exit

Een paar weken geleden mocht ik namens de Dierenbescherming een bijdrage leveren aan een hoorzitting over wilde zwijnen in Brabant. Officieel is het huidige beleid dat er helemaal geen wilde zwijnen in Brabant mogen voorkomen. Echter, dit blijkt eenvoudigweg niet realiseerbaar. Tijdens de hoorzitting bij Provinciale Staten werd met name gesproken over de mogelijkheid om leefgebieden aan te wijzen voor wilde zwijnen. De bestaande populaties zouden daar dan relatief ongestoord kunnen leven, oftewel een einde aan de vruchteloze pogingen om de wilde zwijnen via jacht helemaal uit te roeien. Ik was blij met deze realistische, nieuwe en vooruitstrevende ideeën.
Léon Ripmeester

Door: Léon Ripmeester Jurist

Biggen-exit

Dierenwelzijn leeft en in heel Europa

Eerder deze week was ik in Brussel voor de jaarlijkse vergadering van Eurogroup for Animals, onze Europese koepel van dierenwelzijnsorganisaties. Twee dagen lang heb ik mij mogen laven aan lezingen van politici, ambtenaren, wetenschappers en collega-dierenbeschermers. Strekking; dierenwelzijn leeft en in heel Europa zijn er verschrikkelijk mooie initiatieven om op allerlei terreinen het dierenwelzijn verder te verbeteren. Sterker nog, ik sprak tijdens het afsluitende diner met een Britse collega. Hij vertelde me over de sterk opkomende aandacht voor dierenwelzijn en -wetgeving in China, een ontwikkeling waar ik niet eerder van gehoord had en die me aangenaam verraste. Beter dierenwelzijn van Den Bosch tot aan Bejing, op een Brussels terras brak opeens de zon door.

Vangkooien en afschot

Opgetogen en enthousiast keerde ik terug naar Nederland. Daar wachtte echter een koude douche. Niet zozeer omdat de mussen inmiddels dood van het dak vielen. En nee, ook niet eens vanwege de Brexit. Maar een collega bracht enkele Brabantse nieuwsberichten onder mijn aandacht. Strekking; de jagers in Brabant hebben toestemming gekregen om vangkooien te gebruiken om wilde zwijnen te vangen. Met dit 'nieuwe' middel kunnen zwijnen in de val worden gelokt, waarna ze in de kooi worden doodgeschoten door een jager. Pardon?!

Grenzeloze zwijnen

De zwijnen mogen er zogenaamd niet zijn. Maar ze zijn er wel. Ze allemaal doden gaat gewoon niet meer lukken. Sterker nog, er zijn Europese verdragen die ons verplichten de bestaande biodiversiteit te handhaven. In Brabant dus; inclusief de aldaar levende wilde zwijnen. De zwijnen die nu in Brabant leven, zijn feitelijk zelfs een succesvol voorbeeld van weer andere Europese regels, die beogen natuur- en leefgebieden met elkaar te verbinden op Europese schaal. De zwijnen uit Belgie en Duitsland storen zich nu eenmaal niet aan grenzen en zien in een groot deel van Brabant eenvoudigweg een zeer geschikt leefgebied. Dat wordt heus niet anders als je daar wat vangkooien neerzet.

Naïeve stap terug in de tijd

Volgens de Nederlandse wetgeving -en dat maakt het al helemaal erg vreemd- is het wilde zwijn bovendien ook 'gewoon' een beschermde diersoort. Oftewel, aan alle kanten staan de juridische grenzen open voor een fatsoenlijke en zelfs beoogde bescherming van wilde zwijnen. Maar in Brabant opteren we alsnog voor een 'biggen-exit'?! Sorry dat ik het zeg, maar dat vind ik vanuit oogpunt van dierenwelzijn en natuurbescherming niet alleen heel teleurstellend. Ik vind het bovendien een grenzeloos naïeve stap terug in de tijd.

Opgetogen en enthousiast keerde ik terug naar Nederland. Daar wachtte echter een koude douche. Niet zozeer omdat de mussen inmiddels dood van het dak vielen. En nee, ook niet eens vanwege de Brexit. Maar een collega bracht enkele Brabantse nieuwsberichten onder mijn aandacht. Strekking; de jagers in Brabant hebben toestemming gekregen om vangkooien te gebruiken om wilde zwijnen te vangen. Met dit 'nieuwe' middel kunnen zwijnen in de val worden gelokt, waarna ze in de kooi worden doodgeschoten door een jager. Pardon