Bij dierenleed vaak veel meer aan de hand

Bij gevallen van dierenmishandeling of -verwaarlozing is vaak veel meer aan de hand. Dit ondervinden onze inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) tijdens hun dagelijks werk.
Bij dierenleed vaak veel meer aan de hand

In veel gevallen komen zaken als huiselijk geweld, financiële zorgen en psychische problemen aan het licht bij onderzoek naar dierenleed. Uiteraard staan voor de LID de dieren voorop, maar waar mogelijk vervullen ze een signalerende rol voor instanties die zich met de mens achter het dierenleed kunnen bezighouden.

Psychische problemen

Neem bijvoorbeeld een melding over een zieke kat. Bij controle blijkt de woning waar het dier thuishoort zwaar vervuild en blijkt de eigenaar met psychische problemen te worstelen. Een andere melding, dit keer verwaarloosde paarden bij een huis. Bij een bezoek blijkgt de vereenzaamde eigenaar ziek op bed te liggen en niet in staat te zijn om voor de dieren te zorgen.

Nog een voorbeeld: de inspecteur gaat af op een melding over een zwaar verwaarloosde hond. Bij aankomst blijkt dat er grote problemen in het gezin spelen waarbij het gebruik van geweld tegen mens en dier niet wordt geschuwd. Het zijn voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van onze inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

Dierenleed indicatie ‘mensenleed’

Veel (menselijke) drama's blijven verborgen achter de voordeur, waardoor er niemand hulp kan bieden of ingrijpt. Omdat dieren vaak buiten komen en bekend zijn bij omwonenden, valt dierenleed vaak eerder op dan andere problemen. Een melding van dierenleed leidt daardoor nogal eens tot de ontdekking van 'mensenleed'.

De inspecteurs van de LID treden uiteraard in eerste instantie op om de dieren te helpen, maar zullen daar waar van toepassing de juiste instanties attenderen op de situatie. Die hebben dan een aanleiding om met de betrokkenen in contact te treden en waar nodig hulp te bieden. Het is tenslotte ook in het belang van het dier dat de problemen bij de mensen worden opgelost.

Onderzoek

In november 2012 publiceerde Kadera het onderzoek 'Huiselijk geweld en dierenmishandeling in Nederland'. Hierin wordt geconcludeerd dat er een aantoonbaar verband is tussen de twee. Het onderzoek is hier terug te lezen.