Biologische boeren hoeven geen koeien te slachtofferen!

Goed nieuws voor de biologische melkveehouders: gelukkig hoeven zij geen koeien te slachtofferen vanwege het fosfaatoverschot! Vandaag bepaalde de rechter dat het niet terecht is dat zij zouden moeten boeten voor het overschot dat juist veroorzaakt is door grootschalige bedrijven. De Nederlandse melkveehouderij moet maar liefst 160.000 dieren minder gaan houden om aan de normen te kunnen voldoen. Veel dieren, waarvan sommige zelfs zwanger, worden daarom voortijdig geslacht.
Biologische boeren hoeven geen koeien te slachtofferen!

De Dierenbescherming kaartte al eerder aan dat het niet zo kan zijn dat de biologische melkveehouders gedupeerd raken door de ongebreidelde groei van de sector. “Je kunt toch niet de boeren die niét fors uitgebreid hebben, die hun koeien in de wei laten en die de mest daarvan wél gewoon op hun eigen land kwijt kunnen, laten boeten voor het megalomane gedrag van hun collega's die geen boodschap hadden aan de milieugevolgen en hun bedrijf geheel of deels uitbreidden zonder dat ze daar de weidegrond voor hadden?”, schreef directeur Femke-Fleur Lamkamp nog in haar blog van 26 februarivan dit jaar.


In de uitspraak vandaag werd duidelijk dat biologische boeren weliswaar fosfaat producereren, maar niet bijdragen aan het fosfaatoverschot doordat zij onder de Europese norm blijven. Biologische boeren met een gemengd bedrijf kampen zelfs met een tekort aan mest dat zij moeten gebruiken voor hun akkerbouw. "Voor hen is dus sprake van een extra nadeel door de regeling", aldus de rechtbank.

Duurzame productie

Volgens de Dierenbescherming moet de melkveehouderij streven naar een duurzame productie. De biologische sector laat zien dat dat kan. Wat nu gebeurt om te voldoen aan de Brusselse fosfaatnormen getuigt van korte-termijn-denken en niet van een visie om te komen tot een in alle opzichten gezonde sector. Die krijg je pas als de zuivelsector en overheid serieus kijken naar een plan dat de Dierenbescherming eerder al heeft gesteund en waarin ook maatregelen zijn voorgesteld om niet alleen in 2017 het aantal koeien te verminderen, maar om in de periode tot 2020 de melkveehouderij steeds grondgebondener te maken. Oftewel: naast de stal heb je als melkveehouder voldoende grond om je koeien te laten grazen en om de mest van die dieren verantwoord af te zetten.