Blij met Blok

Minister Blok van Veiligheid en Justitie (V&J) wil de wet aanpassen om sneller en effectiever te kunnen ingrijpen bij dierenmishandeling en -verwaarlozing. Het Openbaar Ministerie en de rechter krijgen meer mogelijkheden om in dierenwelzijnszaken passend te reageren. Dit blijkt uit een brief die maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd met voorstellen voor een wetswijziging. De Dierenbescherming is blij met de brief. Met name voor de verruimde mogelijkheid om mensen te kunnen verbieden om dieren te houden, en bij overtreding van dat verbod meteen weg te halen, wordt al jaren door ons en onze inspectiedienst gelobbyd.
Blij met Blok

Zelfstandig houdverbod

De rechter krijgt straks de mogelijkheid een houdverbod als zelfstandige maatregel op te leggen. Momenteel wordt een houdverbod voor huisdieren gekoppeld aan een voorwaardelijke straf, zoals een boete. Veroordeelden die een boete hebben gekregen met als extra maatregel een houdverbod weten hier soms aan te ontsnappen. Schaft hij of zij namelijk tóch een dier aan, dan moet de boete worden betaald. Daarmee vervalt automatisch het houdverbod, omdat de boete de eigenlijke straf was. Dat bracht het gevaar met zich mee dat iemand weer de fout in zou gaan. Nu blijft het verbod van kracht en bovendien kunnen bij overtreding nieuwe dieren meteen bij de overtreder worden weggehaald. Verder zijn we blij dat de rechter de mogelijkheid krijgt om de zelfstandige maatregel onmiddellijk na de uitspraak te laten ingaan. Daarmee wordt het houdverbod meteen effectief, ook als er nog hoger beroep of cassatie volgt.


Wetswijziging snel doorvoeren

De ervaringen van onze inspecteurs, die regelmatig met situaties te maken krijgen waarbij het duidelijk is dat betrokken mensen niet geschikt zijn om dieren te houden, onderschrijven de noodzaak van zo'n zelfstandig houdverbod. We knokken er dan ook al jaren voor, vragen er steeds aandacht voor en hebben zelfs enquêtes georganiseerd om de politiek te overtuigen van de noodzaak van deze strenge straf. Deze brief is een belangrijke stap op weg naar het echt realiseren ervan. De Dierenbescherming en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) hopen dat de wetswijziging snel wordt doorgevoerd.

De volledige brief van Minister Blok is te lezen op de site van de Rijksoverheid.