Boskalis Beach Cleanup Tour: 10991 kilo afval

2568 vrijwilligers haalden dit jaar tijdens de Boskalis Beach Cleanup Tour 10991 kilo afval van het strand. Afgelopen zondag verzamelden de 20 deelnemers van het Dierenbeschermingsteam samen met andere vrijwilligers 261 kilo rommel tussen Monster en Kijkduin. Medewerker van Stichting de Noordzee Ewout van Galen is blij dat er door de opruimactie bijna 11000 kilo afval niet in zee terecht is gekomen. “Tegelijkertijd laten deze resultaten zien dat het afvalprobleem nog steeds ontzettend groot is. Het blijft nodig om het afvalprobleem
Boskalis Beach Cleanup Tour: 10991 kilo afval

Dit jaar vond de zevende editie van de Beach Cleanup Tour plaats en ieder jaar staan er grote groepen vrijwilligers paraat om mee te helpen. Vele handen maken licht werk en zo haalden de deelnemers dit jaar 10991 kilo vuil van de stranden. Ietsje minder dan vorig jaar, maar nog altijd veel te veel. De afgelopen drie jaar was ook de Dierenbescherming van de partij. We dragen graag een steentje bij aan deze grootschalige schoonmaakactie, omdat het afvalprobleem enorme invloed heeft op het welzijn van alle dieren die in en om de zee leven.


Verstrikking en verstikking

Onze dierenambulances hebben regelmatig te maken met vogels, zeehonden, vissen en andere dieren die knel komen te zitten in vissersafval en dieren die stikken in plastic, omdat dit in de voedselketen terecht komt. Dit zijn voor ons tastbare resultaten van een schrijnend afvalprobleem. Volgens de Plastic Soup Foundation ondervinden 1400 verschillende mariene diersoorten wereldwijd hinder van marien zwerfafval, waarbij volgens Stichting De Noordzee bij 660 soorten plastic deeltjes zijn aangetroffen in het lichaam. Jaarlijks kost dit meer dan 1 miljoen ‘zeedieren’ het leven. We vinden het opruimen van de Nederlandse stranden daarom een waardevol initiatief.


Ballonnen, plastic bestek en rietjes

Dit jaar was er tijdens de Beach Cleanup Tour speciale aandacht voor rietjes en plastic bestek (zogeheten ‘single use plastic’) om aan te tonen dat het verbod hierop tot positieve resultaten kan leiden. In totaal haalden de vrijwilligers 4936 rietjes en plastic bestek van het strand. Vorig jaar zette Stichting De Noordzee de ballon extra in de spotlights. Dit leidde tot de ‘Ballonnencampagne’ die zoveel aandacht kreeg dat de helft van de gemeenten ballonoplatingen is gaan verbieden of ontmoedigen. Een mooi resultaat dat we graag behouden en verbeteren!


Vreemde vondsten

En wat kwamen wij dit jaar het meeste tegen tijdens het opruimen? Stukjes touw van visnetten, lollystokjes en plastic zakjes. We kwamen ook porseleinen serviesscherven tegen, een Barbieschoen, een gebitbeschermer en ritssluitingen.