Brief Dierenwelzijn: Dierenbescherming positief-kritisch

Op vrijdag 4 oktober heeft staatssecretaris Sharon Dijksma haar Beleidsbrief Dierenwelzijn aan de Voorzitter van de Tweede Kamer gestuurd. De Dierenbescherming reageert positief-kritisch op de inhoud van de brief.
Brief Dierenwelzijn: Dierenbescherming positief-kritisch

In de beleidsbrief schetst de staatssecreatris de resultaten van de eerste helft van dit jaar en geeft ze aan waar ze de komende jaren de focus op wil leggen. Enkele speerpunten in de brief zijn de ondertekening van de Verklaring van Dalfsen, die het couperen van biggenstaarten een halt toe moet roepen en de invoering van de verplichte identificatie en registratie van honden, waarmee o.a. malafide hondenhandel kan worden aangepakt.

Een andere belangrijke stap vormen de afspraken over het verhogen van het basisniveau van dierenwelzijn van varkens- en pluimveevlees in de Nederlandse supermarkten. Voor varkens gaat dit bijvoorbeeld naar één ster van het Beter Leven kenmerk. Verder zijn er in het Besluit Gezelschapsdieren regels opgenomen die ertoe moeten leiden dat impulsaankopen van dieren worden teruggedrongen. Dit Besluit stelt tevens regels aan fokkers van gezelschapsdieren.

Positief-kritisch

De eerste reactie van de Dierenbescherming op de beleidsbrief van Dijksma is positief-kritisch. Een van de struikelpunten is het feit dat proefdieren en in het wild levende dieren niet worden behandeld en ook circussen en paarden – in de vorige beleidsnota’s nog prominent aanwezig – niet meer voorkomen. De Dierenbescherming vraagt zich af wat het beleid is voor deze onderwerpen. Ook de aanpak bij het terugdringen van keizersneden bij dikbillen baart zorgen. De sector heeft tenslotte nog niet laten zien dat zij het probleem onderkent en een daadkrachtige aanpak voorstaat.

De Dierenbescherming is blij met de inwerkingtreding van de positieflijst voor zoogdieren en het in gang zetten van eenzelfde lijst voor vogels en reptielen. Al vraagt zij zich wel af hoe dit er in de praktijk uit gaat zien. Dijksma geeft verder aan dat zij met gemeenten gaat praten over de financiering van de opvang van gevonden dieren en dat zij initiatieven van de Dierenbescherming toejuicht om dieren uit de opvang een nieuw onderkomen te bezorgen. Daarbij pleit de Dierenbescherming voor een bedrag per inwoner voor de gemeentelijke taak. Een toekomstige pilot om dierenwinkels hun dieren te laten inkopen bij de opvang in plaats van de groothandel en ze zo een tweede kans te gunnen, zegt Dijksma te ondersteunen.