Brussel: zo ver weg, maar toch dichtbij

Als lobbyist van de Dierenbescherming kom je nog eens ergens. Zo was ik recent te gast bij onze Europese koepelorganisatie Eurogroup for Animals in Brussel voor een evenement dat Eurogroup had georganiseerd in het Europese Parlement. Ik was in goed gezelschap: naast de aanwezigheid van onze directeur Frank Dales waren zo’n 30 dierenwelzijnsorganisaties in het hart van de Europese democratie aanwezig om richting het Parlement duidelijk te maken dat dierenwelzijn om ‘Europese aandacht’ vraagt de komende jaren.
Dierenbescherming

Door: Dierenbescherming

Brussel: zo ver weg, maar toch dichtbij

Hoe je ook over ‘Brussel’ denkt, ook voor ons als dierenbeschermers is het Europees Parlement van toenemend belang. Meer en meer wet- en regelgeving op ons terrein vindt haar oorsprong aldaar. Zoals iedere belangenbehartiger weet, moet je er bij beleidsvorming zo vroeg mogelijk bij zijn, wil je voorkomen dat je tijdens de rest van het traject moet proberen de zaak gerepareerd te krijgen. Investeren voorkomt herstellen in dezen!

Eurogroup for Animals

Onze Europese koepelorganisatie Eurogroup for Animals is voor de Dierenbescherming de dagelijkse linking pin met Brussel. Los van hun inspanningen, en neem van mij maar aan dat ze dat goed doen, is het voor ons ook van belang daar zelf een gezicht te hebben. Reden waarom onze directeur en ondergetekende met regelmaat ter plaatse gaan. In gesprekken met Nederlandse Europarlementariërs maken we duidelijk dat dierenwelzijn ook hun verantwoordelijkheid is en dat we de hoop en verwachting hebben dat ze hier vanuit hun positie invulling aan geven.


Het goede nieuws is dat met grote regelmaat hier blijk van wordt gegeven door onze Volksvertegenwoordigers. Graag breng ik u op de hoogte van een zaak die momenteel in het Europees Parlement aan de orde is. Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks, heeft een amendement ingediend om subsidies voor het fokken van stieren die gebruikt worden voor stierenvechten te stoppen. Een prima initiatief wat de Dierenbescherming betreft. Aan alle andere Nederlandse Europarlementariërs: goed voorbeeld, doet goed volgen!

Belangrijk podium dierenwelzijn

Kortom, ondanks het feit dat de Brusselse politiek wel eens de waardering krijgt van een ‘Ver van mijn Bed Show’, is die voor dierenwelzijn toch erg belangrijk en dichtbij. Vandaar dat we als Dierenbescherming dit podium niet links laten liggen, maar aangrijpen om onze idealen verwezenlijkt te krijgen!