Chips voor katten en vuurdoop voor minister

Met alle aandacht voor het door ons gesteunde en door D66 ingebrachte plan om gemeenten toe te staan het chippen van katten te verplichten, kun je de indruk hebben dat het alleen daarom draaide in het debat over dierenwelzijn van woensdag in de Tweede Kamer. Was het maar waar, zou je haast denken, want tal van onderwerpen waar wij ons als Dierenbescherming hard voor maken passeerden óók de revue. Dat betekent dus overuren draaien om op praktisch alle dossiers aan de volksvertegenwoordigers duidelijk te maken waar we staan.

Gastblogger

Door: Gastblogger

Chips voor katten en vuurdoop voor minister

Dat doen we natuurlijk graag. D66 steunen was dan nog de minst tijdrovende bezigheid, want roepen dat katten gechipt moeten worden doen we al jaren. Dat vermindert immers de druk op onze dierenasielen en draagt op termijn bij aan het indammen van de populatie verwilderde zwerfkatten. Maar het ging woensdag óók over de lijst van zoogdieren die je al dan niet als huisdier mag houden, over doorgefokte rashonden, over mogelijk agressieve honden en bijtincidenten, over misstanden op paardenmarkten en niet in de laatste plaats over belangrijke onderwerpen die spelen binnen de veehouderij.

Nieuwbakken

En het bijzondere was dat we eigenlijk écht voor het eerst kennis konden maken met de nieuwbakken minister, die we tot nu toe eigenlijk alleen nog kenden van mestfraude, Brussels gesteggel over pulsvissen en gesjoemel met de registratie van kalfjes. Want, hoewel ze kordaat lijkt op te treden in genoemde dossiers, weten we eigenlijk niet zo goed wat we van Carola Schouten kunnen verwachten op het gebied van dierenwelzijn, want dat is ze ook: minister van Dierenwelzijn. Woensdag had ze haar vuurdoop op dit gebied. Een eerste debat met de Kamer met als hoofdonderwerp dierenwelzijn.

'Hoog risico hond'

Hoewel het regeerakkoord waaraan ze maandenlang aan de zijde van Gert-Jan Segers van de Christenunie heeft lopen sleutelen, wat ons betreft geen fraai begin leek, heeft ze zich deze week op enkele dossiers herpakt. In welke mate onze niet aflatende lobby hieraan heeft bijgedragen weet je natuurlijk nooit, maar feit is dat we blij zijn dat er een gedegen analyse komt van het probleem van de groep honden waar een hoog risico aan zou kleven. De minister is, net als wij, van mening dat een goede aanpak vereist dat je weet waar je het over hebt voordat dieren in de ban worden gedaan. Paniekvoetbal moeten we niet hebben en spontane fokverboden werken niet, zo leert het verleden immers. Er moet nu dus wetenschappelijk onderbouwd worden welke honden mogelijk extra gevaarlijk zijn.

Verder werkt de bewindsvrouw aan een richtlijn voor gemeenten waarin duidelijk wordt welke kennis en kunde een hondeneigenaar moet hebben bij honden waar de kans op problemen groter is. Die richtlijn kunnen gemeenten onder andere in een cursus verwerken. Schouten vindt dat die verantwoordelijkheid daar hoort. Als de richtlijn die gemaakt wordt algemeen beschikbaar komt, kunnen vele hondenscholen en trainers in ons land hier in het bestaande aanbod gebruik van maken en op inspelen. Zo maakt elke hond op een Gehoorzame Huishondschool van de Dierenbescherming inmiddels kennis met het dragen van een muilkorf.

Haarkloverij over huisdierenlijst

Helaas heeft de rechter vorig jaar een streep gezet door de jarenlang bevochten lijst van zoogdieren die je als particulier mag houden. Belanghebbenden in de hobbydierhouderij vonden na juridische haarkloverij op de vierkante millimeter een foutje in het beoordelingssysteem en nu moet de boel opnieuw bekeken. Carola Schouten beloofde woensdag dat dat nu zo gedegen gaat gebeuren dat de methodiek ook gelijk kan worden toegepast bij reptielen en vogels. Dat is mooi, want juist bij deze dieren tref je enorm veel leed aan als gevolg van bijvoorbeeld wildvang en ondeskundige baasjes.

Zoals gezegd was de lijst van onderwerpen lang en het voert te ver om hier alles te behandelen, maar de Dierenbescherming mag tevreden zijn met de stoet onderwerpen die zij met hulp van haar achterban ooit agendeerde en nu serieus opgepakt worden. Paardenmarkten krijgen te maken met strenge regels. Malafide hondenhandelaren moeten waarschijnlijk meer op hun tellen gaan passen, fokkers van rashonden met ernstige problemen dienen versneld hun plan van aanpak op orde hebben en concrete resultaten laten zien en bij pluimvee wordt gekeken naar betere vangmethoden naar Zweeds voorbeeld. Het is een willekeurige greep uit de stoet onderwerpen die voorbij kwam. Stuk voor stuk dossiers die de Dierenbescherming ooit, soms decennia geleden, agendeerde. De aanhouder wint zullen we maar zeggen!

Cowboys mogen vriesbranden

Op één concreet punt geldt dat echter allerminst en daar winden we ook geen doekjes om: het vriesbranden van runderen door degenen die dat nu nog doen mag van de minister gewoon doorgaan. Ondanks ons protest en een duidelijke brandbrief op het laatste moment van onze directie, vindt Carola Schouten het goed dat een klein groepje boeren, als waren het cowboys in de polder, hun koeien nummers in de billen blijven vriesbranden. Onverdoofd, volledig onnodig want er zijn voldoende moderne alternatieven. Negentig procent van de boeren gebruikt ze dan ook: hals- en of pootbanden.

Laten we hopen dat het groepje boeren dat deze primitieve ingreep nog toepast, beseft dat dit het toch al behoorlijk en steeds meer ingedeukte imago van de melkveehouderij in Nederland geen goed doet. Ze mogen blijven vriesbranden tot ze stoppen met hun bedrijf. Wij hopen dat ze eerder tot inkeer komen.

Al met al vernam Nederland niet meer dan een fractie van dit al: het chippen van katten. Dat is een journalistieke keuze. Die snappen we, maar geloof ons, achter de schermen van het politieke theater en ten kantore van de Dierenbescherming gebeurt meer rond zo’n debat over dierenwelzijn dan zelfs wij in dit stukje kwijt kunnen!