Collecteren is uitermate zinvol!

De Dierenbescherming is de enige organisatie die zich inzet voor het welzijn van álle dieren in Nederland. We zijn geen overheidsinstelling en kunnen ons werk alleen doen dankzij de giften en contributie van leden, donateurs en sponsors. Én de opbrengst van de jaarlijkse collecte.
Collecteren is uitermate zinvol!

Mede door de inzet van de duizenden vrijwillige collectanten die jaarlijks op pad gaan voor de dieren, kan de Dierenbescherming haar belangrijke werk blijven doen. Collecteren is dus uitermate zinvol. Gemiddeld wordt er per collectant zo’n € 75,- opgehaald. Dat bedrag wordt besteed aan het beschermen, redden en opvangen van dieren, ook in de regio waar jij collecteert.

Hoe meer geld er wordt opgehaald, des te meer we kunnen doen. Denk aan het vervoeren van zieke en gewonde dieren met dierenambulances, de opvang van zwerf- en afstandsdieren in onze eigen asielen, en inspectiewerk; het voorkomen van ernstige verwaarlozing en mishandeling van dieren door mensen aan te spreken op hun gedrag en te laten zien hoe het wél moet.