Collecteweek Dierenbescherming van start

Zondag 2 oktober is de landelijke collecteweek van de Dierenbescherming officieel van start gegaan. Gedurende deze week gaan duizenden vrijwilligers de straat op om steun te vragen voor ons werk.
Collecteweek Dierenbescherming van start

De Dierenbescherming zet zich al ruim 150 jaar in om dieren te redden, te verzorgen en te beschermen. We doen dit met behulp van een heleboel trouwe vrijwilligers en medewerkers van dierenambulances, opvangcentra en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming, maar ook door het geven van voorlichting en door te lobbyen voor een beter dierenwelzijn bij overheid en bedrijfsleven.

Met de collectebus

De Dierenbescherming is geen overheidsinstelling, dus we kunnen ons werk alleen doen dankzij de steun van trouwe leden, donateurs en gulle gevers. Om die reden gaan duizenden vrijwilligers deze week met de collectebus langs de deuren. Elke bijdrage, klein of groot, is welkom en helpt om ons werk voor de dieren voort te zetten. De opbrengsten uit de collecte worden verdeeld over al onze activiteiten en ook besteed in de regio waar ze zijn opgehaald. Dus ook in onze dierenasielen.