‘Combineer aanpak dierenmishandeling en huiselijk geweld’

Op 16 oktober vindt in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats over huiselijk geweld en dierenwelzijn. De Dierenbescherming heeft een brief gestuurd aan de vaste kamercommissie voor Economische Zaken, waarin wij pleiten voor meer aandacht voor een gecombineerde aanpak van dierenmishandeling en huiselijk geweld. Directeur Frank Dales vraagt de staatssecretaris hierin om actie.
‘Combineer aanpak dierenmishandeling en huiselijk geweld’


Gecombineerde aanpak

Waar huiselijk geweld plaatsvindt is, is ook vaak sprake van dierenmishandeling. Binnen de Dierenbescherming is de gecombineerde aanpak van dierenwelzijn en huiselijk geweld een belangrijk thema bij de preventieve dienstverlening. In de brief vragen wij staatssecretaris Dijksma om samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te onderzoeken hoe de bewustwording bij de professionele hulpverleners gestimuleerd en ondersteund kan worden. De Dierenbescherming pleit voor inbedding van de sociale hulpverlening in de keten dierenwelzijn.

Klik hier hier voor de volledige brief.