Criteria Beter Leven keurmerk straks ook in Duitsland

Bedrijven met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming moeten op termijn automatisch gecertificeerd zijn om hun producten af te zetten in Duitsland onder het daar geldende keurmerk. De Nederlandse dierenwelzijnsorganisatie en de Duitse Tierschutzbund hebben hierover afspraken gemaakt. Algemeen directeur Femke-Fleur Lamkamp van de Dierenbescherming verwacht dat door de internationalisering van het Nederlandse keurmerk straks meer vee diervriendelijker kan worden gehouden.
Criteria Beter Leven keurmerk straks ook in Duitsland

"Door de gelijkschakeling van ons Beter Leven keurmerk met de eisen voor het label "Für Mehr Tierschutz" van onze Duitse collega's ontstaat een snellere toegang tot elkaars markten, een betere verkrijgbaarheid van producten van diervriendelijker gehouden dieren en een flexibelere afzetmogelijkheid voor boeren", stelt Lamkamp. Voor het onderzoek dat nodig is om de keurmerken voor dierenwelzijn op elkaar af te stemmen stelt het Nederlandse ministerie van Economische Zaken een subsidie van 260.000 euro beschikbaar, zo werd deze week bekend.

De dierenbeschermingsorganisaties benadrukten vandaag bij een toelichting van hun plannen op de Internationale vakbeurs 'Grüne Woche' in Berlijn dat het proces van een totale wederzijdse erkenning van de systeem-eisen van de twee keurmerken nog wel enige tijd in beslag zal nemen. Als eerste stap kunnen producten die nu al voldoen wel over en weer worden erkend.

Beter leven voor 26 miljoen dieren

Het Duitse label voor diervriendelijker productie staat in vergelijking met het precies tien jaar geleden geïntroduceerde Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming nog in de kinderschoenen. In Nederland zijn 1.600 bedrijven gecertificeerd, in Duitsland nog maar 80. De omzet van producten met het Beter Leven keurmerk bedroeg in 2015 bijna 600 miljoen euro en groeit stevig door. Ruim 26 miljoen dieren per jaar worden in Nederland diervriendelijker gehouden dankzij het Beter Leven keurmerk.

"We verheugen ons zeer om samen met de Dierenbescherming en het Beter Leven keurmerk de vervolgstappen van ons Tierschutzlabel te zetten", zegt voorzitter Thomas Schröder van de Duitse Dierenbeschermingsbond. "Het Beter Leven keurmerk laat zien dat een vergaande marktpenetratie kan worden bereikt als boerenorganisaties en handel genoeg moed tonen en overtuigd zijn van het belang van dierenwelzijn binnen de veehouderij. De wederzijdse systeemerkenning zal tijd kosten, maar deze kant willen we in Duitsland met ons label ook op".