Cursus diervriendelijker kippen vangen

Het lot van de miljoenen kippen die niet meer geschikt worden bevonden voor de eierproductie is weinig benijdenswaardig. We vroegen er onlangs indringend aandacht voor. De Dierenbescherming is blij dat de sector nu oor lijkt te hebben naar - in ieder geval - het verbeteren van het vangen van de kippen. We wachten echter niet lijdzaam af; zaterdag 21 mei geeft dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals alvast een cursus kippenvangen gesponsord door de Dierenbescherming. Een achttal voormannen van vangploegen van een groot Nederlands Pluimveeservice Bedrijf doet mee.

In de cursus besteedt Eyes on Animals aandacht aan het verbeteren van de huidige vangmethoden waarbij vangers twee kippen per hand bij de poten grijpen en op de kop naar de krat brengen om ze daar in te proppen. Nog los van de enorme stress die dit voor de dieren oplevert, veroorzaken de vangers niet zelden ernstige verwondingen bij de kippen, tot botbreuken aan toe. In de cursus wordt getoond hoe kippen op een veel diervriendelijker manier kunnen worden gevangen door er niet meer dan twee per keer onder het lichaam rechtop op te pakken en voorzichtig in de transportkrat te stoppen.

Enthousiasme over vangmethode kippen

Deze zogenaamde Zweedse methode van kippen vangen heeft Eyes on Animals onlangs bij een biologisch legkippenbedrijf in Groningen in de praktijk toegepast. Het kost weliswaar drie maal zoveel tijd als de huidige manier van kippen vangen, maar daar staat tegenover dat de hennen zonder breuken en andere verwondingen in de kratten terechtkomen. De pluimveehouder was zeer te spreken en vond de meerkosten afgezet tegen zijn eieropbrengsten geen probleem. In onderstaand filmpje kan je met eigen ogen de verschillen zien tussen het vangen van kippen op de gebruikelijke wijze en volgens de veel diervriendelijker Zweedse methode.