Dales in 2e Kamer: 'Veehouderijsysteem moet op de schop'

Tijdens een hoorzitting over de veehouderij in de Tweede Kamer heeft directeur Frank Dales van de Dierenbescherming donderdag gezegd dat het huidige veehouderijsysteem niet langer houdbaar is. "Het totale bedrijfsplan moet op de schop en het moment is nu".
Dales in 2e Kamer: 'Veehouderijsysteem moet op de schop'

Verrassend genoeg krijgt Dales naar eigen zeggen veel bijval uit de sector. "Ik spreek veel directeuren van belangrijke spelers op de voedselmarkt zoals de CEO's van Albert Heijn, Unilever en grote vleesverwerkers, maar ook de voorzitter van ZLTO en de staatssecretaris van Landbouw. Allemaal willen ze het anders. Voor mijn part sluiten we de vertegenwoordigers van alle betrokkenen een week op met als doel dat ze met een plan komen dat niet vrijblijvend is".

Vleesindustrie onder vuur

De oproep van Dales komt na een periode waarin de vleesindustrie in Nederland weer enorm onder vuur ligt door allerlei schandalen. Vaak hobbelt de politiek achter de feiten aan, zo constateert ook Jan-Cees Vogelaar, melkveehouder en bestuurder: "Wetgeving is te vaak achteraf en niet vooruitlopend op de toekomst".

Al vele decennia is de intensieve veehouderij gericht op een zo hoog mogelijke productie tegen zo laag mogelijke kosten om zo goedkoop mogelijk vlees en eieren te produceren. Dit zijn daardoor grotendeels anonieme bulkproducten geworden. Gevolg is dat in de vee-, vlees- en eiersector weinig wordt verdiend. Veehouders trachten verlaging van de opbrengstprijs en verhoging van hun kosten op te vangen door steeds verdere schaalvergroting en intensivering. Dit alles leidt tot schadelijke bijeffecten: milieu- en landschapsvervuiling, weinig middelen voor onderzoek en innovatie en een ernstige aantasting van dierenwelzijn, om er een paar te noemen.

Verduurzaming veehouderij

De Dierenbescherming hield de kamerleden voor dat sinds de jaren zeventig talloze debatten zijn gevoerd en nota's zijn geschreven over het onderwerp veehouderij. Ze komen alle neer op het centrale advies dat de veehouderij voor het economisch mogelijk maken van verduurzaming zich op de eerste plaats moet richten op het voortbrengen van producten met meerwaarde, waaronder een hoger dierenwelzijn, voor de hoog opgeleide, kritische en welgestelde bevolking in de driehoek Londen – Parijs – Berlijn.