Damherten nodig voor natuurherstel duingebied

De Dierenbescherming is het niet eens met de Provincie Noord-Holland dat de achteruitgang van de kwaliteit van het duingebied Kennemerland-Zuid te wijten is aan damherten. Dat blijkt uit de zienswijze die de Dierenbescherming heeft ingediend op de plannen van de provincie voor het herstel van de natuur in het gebied. Een van de maatregelen uit het plan is het doden van damherten.
Damherten nodig voor natuurherstel duingebied

Kennemerland-Zuid is een Natura 2000-gebied. In Nederland zijn ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen met als doel de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. De provincie Noord-Holland wil om dat doel te bereiken damherten gaan afschieten. Volgens de provincie is de achteruitgang van de natuurkwaliteit in Kennemerland-Zuid deels te wijten aan de begrazing door damherten.

Beheerplan

Noord-Holland baseert de noodzaak om damherten te doden op het provinciale beheerplan voor damherten, dat eerder werd vastgesteld door de provincie. Dit beheerplan maakt volgens de Dierenbescherming echter selectief en verkeerd gebruik van bestaande gegevens. Hierdoor wordt de damhertenbegrazing beschreven als een negatieve factor op de natuurkwaliteit.

Stikstof

De Dierenbescherming betoogt in haar zienswijze juist het tegenovergestelde. Uit een rapport uit 2006 blijkt al dat de kwaliteit van duingebieden achteruit gaat. Dat is ver voor er grote aantallen damherten in Kennemerland-Zuid kwamen. Volgens de Dierenbescherming zorgt de neerslag van stikstof op het oppervlak voor teruggang van de natuurkwaliteit. Intensieve begrazing is volgens de organisatie juist noodzakelijk om speciale duinsoorten te behouden en de gevolgen van het neerslaan van stikstof, die verruiging van het gebied veroorzaakt, tegen te gaan.