De toekomst van ons voedsel, daar denken we graag over mee

Eten: met de feestdagen is het onderwerp het gesprek van de dag, maar hoe zal dat in de toekomst zijn

Wat wij eten, hoeveel er nodig is en hoe het geproduceerd wordt heeft ook een enorme impact op het leven van de dieren om ons heen. Denk aan de veehouderij waar miljoenen dieren worden gehouden. Denk aan de landbouw die steeds intensiever is geworden waardoor er steeds minder ruimte overblijft voor dieren die in het wild leven en denk aan de visserij waarbij overbevissing en schade aan de kwetsbare onderwaternatuur steeds op de loer liggen. Het is dus niet zo gek als dat het misschien op het eerste gezicht lijkt, dat de Dierenbescherming graag meedenkt over de toekomst van ons voedsel.


Minder dieronvriendelijk

Voor ons is het dierenwelzijn een van de belangrijkste aandachtspunten bij dit onderwerp. We zetten ons hier al jaren voor in. Bij de veehouderij onder andere met het Beter Leven keurmerk. Voor wilde dieren promoten we bijvoorbeeld alternatieven voor afschot om schade aan landbouwgewassen te voorkomen en in de visserij lobbyen we voor het verdoven van vis voordat deze gedood wordt. Ideaal is het voor een dierenbeschermer natuurlijk niet, maar door mee te blijven denken over de toekomst van ons voedsel kunnen we ons best blijven doen om het in ieder geval minder dieronvriendelijk te maken.

Nationale Voedseltop

Op 26 januari 2017 organiseren een coalitie van vier ministeries (Economische Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Infrastructuur en Milieu) de eerste Nationale Voedseltop waarbij ook wij mogen aanschuiven. Centraal staan de vragen: Hoe zorgen we voor genoeg voedsel