Dertigjarig jubileum Inspectiedienst Dierenbescherming

Met de campagne Help ons redden! vragen we in de periode rondom dierendag aandacht voor onze 17 inspecteurs en het feit dat ze zich met ziel en zaligheid inzetten om dieren in nood te redden. Tegelijkertijd staan we stil bij het dertigjarig jubileum van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID). Al gaat de geschiedenis van het inspectiewerk veel verder terug.
Dertigjarig jubileum Inspectiedienst Dierenbescherming

Het moeten honderdduizenden dieren zijn. Gered door de inspecteurs van de Dierenbescherming in de vele jaren dat ze klaar staan voor weerloze slachtoffers van uitbuiting, mishandeling en verwaarlozing. Dat laatste overigens lang niet altijd moedwillig, maar vaak het gevolg van onwetendheid of omdat de eigenaren om wat voor redenen dan ook niet eens in staat waren om goed voor zichzelf te zorgen. Laksheid komt ook voor als oorzaak van dierenleed. Veel clementie is er dan niet. Daders worden adequaat aangepakt, dieren deskundig geholpen. In drie decennia is op dat gebied in wezen niet veel veranderd.

Inspectiewerk

Hoewel de 'moderne historie' van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) begint in 1986, gaat de geschiedenis van het inspectiewerk veel verder terug. Het begon al met het belonen van veldwachters zo'n anderhalve eeuw geleden, als zij de moed hadden om dierenkwellers in de kraag te vatten. Daar was lef voor nodig, want dieren mishandelen of onrecht aandoen was in die tijd niet iets om je druk over te maken. Deed je dat wel, dan kreeg je de hoon van het volk over je heen


Veetransporten

Meer recent was het baanbrekende onderzoek naar misstanden in de hondenhandel en bij internationale veetransporten. "We hebben met het unieke beeldmateriaal van de inspectiedienst doelgericht en planmatig de media gezocht," vertelt persvoorlichter Niels Dorland van de Dierenbescherming. "De met verborgen camera gemaakte opnamen van transporten van varkens, maar vooral van slachtpaarden waren dermate schokkend dat we zelfs gesprekken in Rome hebben gevoerd om in Italië op de buis te komen. Dit moest stoppen!" Volgens Dorland was het de tijd dat de Dierenbescherming een wat stoffig imago van zich afschudde en haar tanden flink ging laten zien.

Keten van dierennoodhulp

Stilstaan bij het dertigjarig jubileum van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming dit jaar maakt duidelijk dat de dienst een onmisbare schakel is in de steeds sterker en professioneler wordende keten van dierennoodhulp in Nederland. Naast de andere handhavers en samen met dierenambulances en -opvangcentra. Cijfers zijn abstract, maar ruim 5.000 inspecties in 2015, waarbij het welzijn van ruim 30.000 dieren onder de loep werd genomen en indien nodig verbeterd, zijn getallen waar de bikkels bij de LID trots op zijn. Zij zien dagelijks de wanhoop in de ogen van dieren die hulp nodig hebben. Zij zien dagelijks dat er zonder inspectie geen goede bescherming van dieren mogelijk is.

Help ons redden

Onze inspecteurs doen hun werk met veel liefde, maar de kosten zijn hoog: ruim 2 miljoen euro per jaar. Vanuit de overheid komt een ruime toelage, maar dat bedrag is niet kostendekkend. De overige kosten neemt de Dierenbescherming voor haar eigen rekening. Dat doen we graag, maar we kunnen niet zonder jouw steun. Help jij ons redden