Dier en mens leven op een 'tapijt van ontlasting'

Twee vrijwillige medewerkers van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) troffen verleden week in samenwerking met de politie, een man, kind en twee grote honden aan in een zwaar vervuilde woning in Zoetermeer. De lucht in huis was zo smerig dat een van de vrijwilligers vrijwel direct onwel werd en weer naar buiten moest. De andere vrijwilliger beschreef de situatie in de woning als 'een tapijt van ontlasting'. Het bleek dat de honden al ruim een jaar niet meer werden uitgelaten en hun behoefte in huis deden. Er is een traject opgestart om de situatie voor dier en mens te verbeteren.

Dier en mens leven op een 'tapijt van ontlasting'

De vrijwilligers kwamen in actie na een melding via het landelijk meldpunt 144. De hoofdbewoner, een man die ook nog eens last bleek te hebben van COPD en Astma, gaf zelf ook aan hulp nodig te hebben. Via een inspecteur van de LID is de politie van de eenheid Den Haag om assistentie gevraagd. De agenten hebben, met mondkapjes op tegen de ondragelijke stank, de woning verder onderzocht en troffen, naast de man en de honden, ook nog een minderjarig kind aan.

Honden gezond

De honden, twee gespierde Stafford-achtigen, maakten een gezonde indruk. Ze stuiterden druk blaffend door de kamer. Er was ook voldoende eten voor de honden aanwezig, er stond een grote zak in de gang. Uit het gesprek met de eigenaar bleek dat de dieren al ruim een jaar niet meer waren uitgelaten. Onacceptabel natuurlijk, de politie heeft de eigenaar hierop aangesproken en afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat de dieren voldoende worden uitgelaten. Dit wordt gecontroleerd, gebeurt het niet, dan worden verdere stappen genomen.

De honden, twee gespierde Stafford-achtigen, maakten een gezonde indruk. Foto: Shutterstock.

Hulp voor de mensen

De situatie voor de honden is natuurlijk alleen te verbeteren, als dit ook voor de mensen gebeurt. De politie heeft verschillende instanties ingeschakeld om man en kind te helpen. De woon- en leefsituatie moeten worden aangepakt om weer tot een mens- en dierwaardig bestaan te komen. Het traject om dit te bereiken is mede dankzij de inzet van de vrijwilligers van de LID in gang gezet.