Dierenbescherming bepleit diervriendelijk beleid zwijnen

Tot ontsteltenis van het publiek en de Dierenbescherming werden bij het Limburgse Weert gisteren acht zwijnen afgeschoten, nadat ze kort daarvoor nog van de verdrinkingsdood waren gered door de brandweer. De Dierenbescherming vraagt zich af of dit niet anders opgelost had kunnen worden en pleit voor diervriendelijker beleid.
Dierenbescherming bepleit diervriendelijk beleid zwijnen

De zwijnen waren buiten het Meinweggebied geraakt en daarmee 'buiten een aangewezen leef- en verblijfgebied'. Volgens de provincierichtlijnen betekent dit enkele feit dat ze moesten worden afgeschoten. Dierenbescherming Limburg stuurde vandaag een brief aan de provincie om aangepast beleid te bepleiten.

Preventie versus afschot

In het wild levende dieren komen geregeld in de problemen, doordat Nederland meer en meer is aangepast aan menselijke behoeftes. Leefgebieden zijn verkleind of in kwaliteit achteruitgegaan. Dieren moeten zodoende van het ene naar het andere gebied trekken om voedsel te zoeken. Ze vormen daarbij soms een gevaar voor de verkeersveiligheid of kiezen een verkeerde plek uit om te eten. De makkelijkste oplossing lijkt dan doodschieten.

Diervriendelijke alternatieven

De Dierenbescherming is er echter van overtuigd dat er genoeg diervriendelijke alternatieven zijn, die effectiever zijn dan afschot. Dit standpunt wordt door wetenschappers en zoogdierspecialisten onderschreven. Maatregelen zoals het plaatsen van hekken op strategisch geschikte plekken, bijvoorbeeld op de scheiding van weg en bosgebieden, en landbouw- en bosgebieden, zorgen voor grote afname in gewasschade en verkeersongevallen.

Beinvloeden provinciebeleid

Niet alleen in Limburg pleit de Dierenbescherming voor diervriendelijk beleid, ook in tal van andere provincies brengen we waar mogelijk diervriendelijke alternatieven onder de aandacht. Dat is belangrijk, omdat provincies veel invloed hebben op het welzijn van in het wild levende dieren. Ons lobbytraject met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen (maart 2015) wordt inmiddels gestart om politici op te roepen tijdens de verkiezingen, en daarna, aandacht te hebben voor dierenwelzijn en zich in te zetten voor diervriendelijk beleid.