Dierenbescherming denkt mee over preventie vogelgriep

Hoewel het de laatste tijd gelukkig rustig is aan het ‘vogelgriepfront’, blijven de landelijke maatregelen zoals de ophokplicht voorlopig nog van kracht. Gelijktijdig wordt achter de schermen hard gewerkt, om de gevolgen van de vogelgriep in de toekomst te beperken. Daarbij is de Dierenbescherming nauw betrokken. Dat schrijft minister Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.
Dierenbescherming denkt mee over preventie vogelgriep

Roadmap Vogelgriep

Deze zomer moet er al een plan liggen: de ‘roadmap vogelgriep’ met alle acties voor de komende jaren. De komende zes maanden buigen we ons samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de organisatie voor de pluimveesector Avined over alle mogelijke preventiestrategieën. De inbreng van de Dierenbescherming is klip en klaar.

Diervriendelijke aanpak

“Na lang aandringen is het ons eindelijk gelukt de pluimveesector te overtuigen dat ze met externen, in dit geval het ministerie van Landbouw en de Dierenbescherming, moeten praten over het weerbaarder maken van de pluimveesector tegen vogelgriep. Wij hebben als Dierenbescherming sinds onze 'Nota diervriendelijke aanpak vogelgriep’ herhaaldelijk aangedrongen op overleg over te nemen maatregelen”, stelt programmamanager veehouderij Bert van den Berg van de Dierenbescherming.

De Dierenbescherming presenteerde in 2014 in haar nota tien concrete voorstellen. Zo is het van groot belang dat er nu eindelijk een goed vaccin komt tegen vogelgriep. Daarnaast moeten de grote concentraties van de pluimveehouderij rond Barneveld en Venray aangepakt worden, net als bedrijven in de buurt van water(vogels). En buiten uitlopen moeten zo ingericht worden dat het interessant is voor kippen, maar juist niet voor watervogels die het griepvirus bij zich kunnen dragen.