Dierenbescherming en LTO: verbeter dierenwelzijn Europa

De Dierenbescherming en LTO Nederland presenteerden op de dierenwelzijns-top op 14 december een vijftal standpunten om het welzijn van dieren binnen Europa te verbeteren. Europese bewindslieden ondertekenden tijdens de top een gezamenlijke verklaring waarin zij de samenwerking voor meer dierenwelzijn binnen Europa bekrachtigen.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken organiseerde de dierenwelzijns-top samen met de Duitse minister Schmidt van landbouw en de Deense minister Jørgensen van Landbouw. In aanloop naar de top presenteren de Dierenbescherming en LTO Nederland hun plan van aanpak met vijf speerpunten om duidelijk te maken waarvoor beide partijen zich willen inzetten om het welzijn van dieren in Europa te verbeteren.

De aandacht voor het welzijn van dieren is groot, alsook het belang om in Europa een hoge standaard van dierenwelzijn te hebben. Ervaring leert dat initiatieven via de markt een groter effect hebben dan uitsluitend het afdwingen ervan via wetgeving.

Dit zijn de vijf speerpunten van de Dierenbescherming en LTO:

  1. Markt laten sturen, via wetgeving ondergrens borgen;
  2. Meer begrip bij mededinging voor verduurzamen;
  3. Basiseisen ook van kracht voor te importeren producten;
  4. Versterk samenwerking ook bij diergezondheid en ziektebestrijding;
  5. Gelijke Europese regelgeving voor kleine veehouderijtakken.

In het plan van aanpak lees je de uitwerking van bovenstaande speerpunten.