Dierenbescherming Friesland dringt aan op alternatieven doding ganzen

De afdeling Friesland van de Dierenbescherming roept in een brief de commissie Lân, Loft & Wetter van de Provincie Fryslân op om af te zien van het doden van ganzen als onderdeel van schade- en overlastbestrijding.
Dierenbescherming Friesland dringt aan op alternatieven doding ganzen

De afdeling Friesland van de Dierenbescherming roept in een brief de commissie Lân, Loft & Wetter van de Provincie Fryslân op om af te zien van het doden van ganzen als onderdeel van schade- en overlastbestrijding. Daarvoor in de plaats adviseert de dierenwelzijnsorganisatie om duurzame en diervriendelijke alternatieven de voorkeur te geven. De Dierenbescherming zal op woensdag 10 april tijdens de commissievergadering inspreken om haar oproep kracht bij te zetten.

Woensdag bespreekt de commissie Lân, Loft & Wetter de beleidsnotitie: ‘Gans in Balans’. In deze notitie geeft de provincie aan wat haar rollen en taken zijn in het ganzenbeheer en maakt men een aanzet tot een nieuw ganzenbeleid. De provincie is in haar notitie voornemens om ingrepen die gericht zijn op het doden van dieren financieel en via verruiming van ontheffing van de Flora- en Faunawetverlening te ondersteunen. Dit terwijl zij erkent dat het doden van dieren een voortdurende inspanning vergt, lastig is en stuit op wettelijke belemmeringen. Tegelijkertijd erkent de provincie dat het beperken van voedselaanbod en broedmogelijkheden structurele oplossingen biedt.

Dierenleed
Zowel het doden met het geweer als het doden via vergassing gaat gepaard met veel dierenleed. Zeker 25% wordt aangeschoten. Elk aangeschoten dier zal enige tijd lijden voordat het óf herstelt óf komt te overlijden. De vergassingsmethodiek zorgt voor stress voorafgaand aan de methode. Wilde dieren zijn niet gewend om bijeengedreven en gevangen te worden door mensen en dit proces is stressvol voor ze. Omdat de in het veld gebruikte techniek voor vergassen niet geoptimaliseerd is, zoals dat in slachthuizen wel het geval is, duurt het minstens een minuut voordat dieren buiten bewustzijn zijn in de vergassingscontainer. Tijdens deze periode hebben de ganzen te maken met geïrriteerde luchtwegen en dit branderige en verstikkende gevoel gaat gepaard met veel stress.

Structurele oplossingen
De Dierenbescherming adviseert dan ook dat de Provincie Fryslân bijdraagt aan structurele oplossingen via financiële ondersteuning van projecten die voedselaanbod en broedmogelijkheden beperken. Zo draagt zij bij aan het realiseren van echte oplossingen voor het ganzenprobleem. Zowel provincie, agrariër als gans kan een hoop leed bespaard worden als de provincie zich hier aan verbindt. De provincie omdat zij minder schade hoeft uit te keren zodra structurele maatregelen effect sorteren. Agrariërs omdat zij effectieve werende middelen tot hun beschikking hebben en gans omdat zij door juiste sturing alleen in die gebieden komen waar zij mogen komen en niet gedood hoeven worden.Verder geeft de Dierenbescherming de commissie in haar brief een aantal concrete voorbeelden van projecten waarmee de provincie aan de slag kan gaan om bovenstaande te realiseren. Deze adviezen zijn gebaseerd op de zomerganzenvisie van de organisatie.