Dierenbescherming in Tweede Kamer over binnenvisserij

De Dierenbescherming vindt dat de overheid in samenwerking met de binnenvisserij moet investeren in onderzoek naar bedwelmingsapparaten voor alle soorten waarop gevist wordt. Het ligt voor de hand om mobiele apparaten te ontwikkelen, zodat bijvoorbeeld palingen snel verdoofd en gedood kunnen worden.
Dierenbescherming in Tweede Kamer over binnenvisserij

Dit was één van de punten die de Dierenbescherming naar voren bracht in een door de Tweede Kamer georganiseerd ‘rondetafelgesprek’ over de toekomst van de Nederlandse binnenvisserij. Deze moet volgens een speciale commissie die de overheid daarover adviseerde, stukken duurzamer worden. De Dierenbescherming greep in de Tweede Kamer haar kans om te benadrukken dat duurzaamheid dan ook moet gaan over het welzijn van de vissen. Iets wat helaas noch in de voorstellen van de commissie, noch in de reactie van de overheid terugkwam.

'Diervriendelijker' vangsttechnieken

Naast het verdoven van de vissen voor de slacht, dringt de Dierenbescherming ook aan op verbetering van de huidige vangsttechnieken. Zo is het ‘staand want’ een zeer dieronvriendelijke methode waarbij de dieren stikken in het net en bovendien veel ongewenste bijvangst, waaronder watervogels, voorkomt. Ook fuiken zijn niet de meest ideale wijze om vis te vangen, zo hield de Dierenbescherming de volksvertegenwoordigers voor.

Concrete maatregelen

Het streven naar een duurzame visserij is ingegeven door de wensen van de consument, stelt de overheid. Het is echter volgens de Dierenbescherming niet alleen de consument die eisen stelt aan dierenwelzijn. In Europa wordt al langere tijd erkend dat vissen wezens zijn met gevoel en dat daarom rekening gehouden moet worden met hun welzijn. Dit moet nu in Nederland uitgewerkt worden in concrete maatregelen. Die dienen ook te gaan over een duidelijke herkenbaarheid van diervriendelijker gevangen en geslachte vis en adeqate stappen om verdere milieuvervuiling van rivieren tegen te gaan.