Dierenbescherming sluit aan bij platform Jaarrond Tuintelling

De Dierenbescherming sluit zich aan bij het online platform Jaarrond Tuintelling. Dit is een initiatief van een aantal samenwerkende natuurorganisaties die met behulp van het Nederlandse publiek de waarde van tuinen voor de Nederlandse natuur onderzoeken.
Dierenbescherming sluit aan bij platform Jaarrond Tuintelling

Directeur Dierenbescherming Femke-Fleur Lamkamp: "Voor ons is het heel waardevol om te weten welke dieren allemaal rondscharrelen en vliegen in en om onze tuinen. Met deze informatie kunnen we onze kennis vergroten en het publiek nog beter voorlichten. We hopen dat mensen, door deel te nemen aan de Jaarrond Tuintelling, zich bewuster worden van de natuur om hen heen en er ook naar handelen. Zo worden de tuinen in Nederland steeds diervriendelijker".

Dierenbescherming sluit aan bij Jaarrond Tuintellingv.l.r. Rob van Westrienen (RAVON/FLORON), Fred Wouters (Vogelbescherming), Piet Bergers (Zoogdiervereniging), Titia Wolterbeek (Vlinderstichting en tekent ook namens EIS), Femke-Fleur Lamkamp (Dierenbescherming). Achterste rij: Theo Verstrael (SOVON).


Van Kroeg tot Kraamkamer

Naast het breed ondersteunen van de Jaarrond Tuintelling hebben we ons aan de telling verbonden met een eigen onderzoek. Hiermee willen de organisaties vaststellen of tuinen vooral als bron van voedsel of ook echt als volwaardig leefgebied gezien kunnen worden. Ofwel, populair gezegd: is een tuin slechts een 'kroeg', 'hotel' of zelfs 'kraamkamer' voor wilde dieren. En welke eigenschappen moet een 'kraamkamer-tuin' dan hebben? Door veel tuinen te onderzoeken op hun waarde voor veelvoorkomende vlinders, vogels, zoogdieren en amfibieën kan die vraag worden beantwoord. Tel jij ook mee? Dat kan via www.tuintelling.nl. Ook zonder natuurkennis kan je meedoen.

Over de Jaarrond Tuintelling

De Jaarrond Tuintelling ging in 2015 officieel van start op initiatief van Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek, De Vlinderstichting, Zoogdiervereniging, RAVON, EIS Kenniscentrum Insecten en FLORON.
Het initiatief won meteen de Natuurprijs van het Groenfonds. Inmiddels werden al meer dan 100.000 tellingen geregistreerd door duizenden tellers. Daarmee wordt de rol van tuinen in het leven van wilde planten en dieren steeds beter ontrafeld. De Jaarond Tuintelling laat zien dat natuurbescherming letterlijk in de eigen tuin kan beginnen en wil mensen aanmoedigen om hun eigen tuin dier -en natuurvriendelijker te maken.