Dierenbescherming steunt Urgenda bij 40puntenplan

Minder koeien, een dag per week zonder vlees en een versnelde, verdubbelde sanering van de varkenssector. Dat zijn de drie punten die de Dierenbescherming expliciet steunt in het 40puntenplan van Urgenda. Samen met ruim 700 organisaties is op 24 juni, 4 jaar na het winnen van de Klimaatzaak in Den Haag, het 40puntenplan door de klimaatorganisatie gepresenteerd en overhandigd aan het kabinet. De Dierenbescherming was erbij. De 40 maatregelen zijn een handreiking aan de regering en laten zien dat het kan om 25% CO2 te reduceren voor eind 2020. Alle maatregelen samen zijn goed voor een reductie van 10 tot 15 Mton CO2-eq.

Dierenbescherming steunt Urgenda bij 40puntenplan

In 2020 moet de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent zijn verminderd, oordeelde het gerechtshof in een door Urgenda tegen de Nederlandse Staat aangespannen zaak. Dat kan onder meer lukken door beduidend minder vlees te eten. Eén vegetarische dag per week levert 0,5 Mton CO2-reductie op. Als de overheid besluit om met beleid aan te sluiten op de Schijf van Vijf en richt op 3 vleesloze dagen per week, valt maar liefst 1,5 Mton per jaar te besparen. Directeur Marjan Minnesma van Urgenda: “De brede coalitie van organisaties achter deze maatregel laat zien dat er voldoende draagvlak is voor een maatregel die de consumptie van plantaardige eiwitten stimuleert.”

Krimp veestapel
De andere door de Dierenbescherming gesteunde maatregelen gaan over een krimp van de veestapel. Onlangs schreven we hier ook al over in relatie tot de plannen van landbouwminister Schouten die op dit gebied angstvallig stil blijft. Ook Urgenda stelt dat de intensieve veehouderij tot de grootste uitstoters van broeikasgassen behoort en als grootste bedreiging van populaties wilde dieren wordt gezien. Bovendien heeft de massaliteit van de sector een negatieve impact op mensen in soja-producerende landen en doet het een té groot beroep op landbouwareaal wereldwijd. Vooral voor Nederland, het land met de hoogste veedichtheid ter wereld, is krimp noodzakelijk en in lijn met de plannen voor een kringlooplandbouw. De krimp is noodzakelijk om aan Europese natuur- en milieunormen te kunnen voldoen en ook het Openbaar Ministerie riep recent op om de veestapel te krimpen om de grootschalige fraude met mest aan te pakken.

De NOS schrijft op haar site dat wordt verwacht dat het kabinet in de komende weken een pakket maatregelen presenteert om te kunnen voldoen aan het Urgenda-vonnis. “Dit gebeurt waarschijnlijk op dezelfde dag als de officiële presentatie van het Nationaal Klimaatakkoord. Maar waar met het Klimaatakkoord een doelstelling moet worden bereikt in 2030 (49 procent reductie), zullen de maatregelen voor het Urgenda-vonnis (25 procent) veel sneller tot resultaat moeten leiden, namelijk volgend jaar”, aldus de NOS.