Dierenbescherming tegen import kip uit Oekraine

Een groot Oekraïens pluimveebedrijf heeft, omdat ze willen uitbreiden, een lening aangevraagd bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD). Oekraïne exporteert veel kip naar de EU, terwijl het zich niet aan dezelfde dierenwelzijnsregels hoeft te houden als EU-landen. De Dierenbescherming vindt dat Europees geld niet moet worden uitgegeven aan bedrijven die niet aan deze eisen voldoen. We roepen de EBRD daarom op om tegen deze lening te stemmen.
Dierenbescherming tegen import kip uit Oekraine

Dierenwelzijnseisen omzeilen

In de EU gelden strengere regels voor het houden van kippen dan in de landen daarbuiten. Toch zijn er bedrijven van buiten de EU die kippenvlees naar de EU exporteren. Zij betalen daarom meestal een invoerheffing. Voor bepaalde producten wordt een quotum gesteld: een maximumhoeveelheid die ingevoerd mag worden. Dit was bijvoorbeeld het geval voor kipfilet uit Oekraïne. Maar door een maas in het associatieverdrag werden kipfilets zonder importheffing en zonder quotum geïmporteerd. Het vlees werd nog niet helemaal los gesneden van het bot, zodat het in een andere categorie viel waarvoor deze strenge regels niet golden. Specifiek het Oekraïense bedrijf MHP heeft hiervan geprofiteerd door voor miljoenen euro’s kipfilets heffingsvrij te importeren. Nederland was één van de grootste importeurs van dit vlees.

Vleeskuikens uit de intensieve veehouderij.

Groei importquotum

De wetgeving wordt nu aangepast. Maar dit gaat waarschijnlijk gepaard met een groei van het importquotum voor Oekraïne, dat was 20.000 ton en wordt nu mogelijk 70.000 ton. Ook wil MHP graag blijven groeien en heeft het een lening van €100 miljoen aangevraagd bij de EBRD voor de overname van een ander groot pluimveebedrijf in Slovenië.

Oproep Dierenbescherming

We roepen de EBRD op om tegen de lening te stemmen en hebben hiervoor brieven verstuurd aan het Nederlandse directielid van de EBRD, Frans Weekers en minister van Financiën Wobke Hoekstra. Pluimveehouders in Nederland moeten voldoen aan de EU-regelgeving voor vleeskuikens. De wettelijke regels die in de EU gelden voor dierenwelzijn zijn al laag (alle ‘plofkippen’ kunnen hieraan voldoen) en zelfs deze minimumeisen gelden niet in Oekraïne. Ook zorgt het niet hoeven voldoen aan EU-regels ervoor dat de productiekosten in Oekraïne veel lager zijn, wat leidt tot oneerlijke concurrentie met bijvoorbeeld Nederlandse pluimveehouders. Die worden daardoor gedwongen tegen steeds lagere prijzen te produceren, waardoor investeren in dierenwelzijn moeilijker wordt.

Koop geen Oekraïense kip

Mocht de lening toch worden verstrekt, dan moet dit gebeuren onder strenge voorwaarden. Oekraïne moet dan op korte termijn voldoen aan dezelfde wetten en regels als pluimveehouders in de EU. Daarnaast roept de Dierenbescherming Nederlandse bedrijven op om geen kip uit Oekraïne te kopen voor hun producten. Verse kip in de supermarkt zal niet uit Oekraïne komen, maar Oekraïense kip kan gebruikt worden in verwerkte producten, of bijvoorbeeld door cateringbedrijven.